Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

ΣΤΟ ΥΜΑΘ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Με την αρμοδιότητα της εποπτείας αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας στη Βόρεια Ελλάδα ενισχύεται άμεσα το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ως αποτέλεσμα της συνάντησης που είχε προ ημερών στην Αθήνα ο Υπουργός, κ. Θεόδωρος Καράογλου, με τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που φέρει τις υπογραφές του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Θανάση Σκορδά, «ανατίθεται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης τμήμα του έργου εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 33 του Ν. 4072/2012».

Όπως διευκρινίζεται: «Ο προγραμματισμός των ελέγχων, οι οποίοι θα διενεργούνται από τις Υπηρεσίες του ΥΜΑΘ, καθορίζονται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το ετήσιο εθνικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς ή τυχόν ανάγκες που προκύψουν για έκτακτους ελέγχους».

Αρμόδια οργανική μονάδα του ΥΜΑΘ για άσκηση των διαδικασιών ελέγχου της παραπάνω απόφασης ορίζεται η Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης. Όσον αφορά στα κλιμάκια ελέγχου, θα στελεχωθούν από υπαλλήλους του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης οι οποίοι, προκειμένου να ασκήσουν τις αρμοδιότητες που ανατίθενται, εντάσσονται στο Μητρώο Εγκεκριμένων Ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Αμέσως μετά την εκχώρηση της νέας αρμοδιότητας, ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, δήλωσε τα εξής: «Το νέο ΥΜΑΘ αναδεικνύεται σε στρατηγείο ανάπτυξης για το σύνολο της Μακεδονίας και της Θράκης. Με βήματα συντονισμένα προχωρούμε για να βάλουμε τη Βόρεια Ελλάδα στο δρόμο της εξωστρέφειας. Η νέα εκχώρηση αρμοδιότητας είναι η αποκέντρωση στην πράξη, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού, κ. Αντώνη Σαμαρά, για τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν αρκούμαστε εδώ. Είμαστε εν αναμονή και άλλων αρμοδιοτήτων αναπτυξιακού χαρακτήρα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ