Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

Οι πρώτες αποφάσεις του νέου ΔΣ του ΟΣΕ


‘Όπως είναι ήδη γνωστό ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας απέκτησε ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με αποστολή τη βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας του Οργανισμού και την αποφασιστική συμβολή στη γενικότερη προσπάθεια ανάταξης του ελληνικού σιδηροδρόμου και απαλλαγής του από χρόνιες παθογένειες.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε εκτάκτως την περασμένη Παρασκευή υπό την προεδρεία τού Γιάννου Γραμματίδη και έλαβε αμέσως τίς πρώτες αποφάσεις του με τίς οποίες σύστησε για πρώτη φορά στην ιστορία τού Οργανισμού Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό να παρακολουθεί συστηματικά και να αξιολογεί τίς λειτουργικές διαδικασίες τού Οργανισμού και να εισηγείται και προτείνει στη Διοίκηση βελτιώσεις τους για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία όλων των οργανωτικών μονάδων τού Οργανισμού.

Με την ίδια απόφαση σύστησε επίσης Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης αποτελούμενη από ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την συστηματική παρακολούθηση τού μισθολογίου και τών κάθε μορφής αποδοχών, όπως και την αξιολόγηση των εκτελεστικών μελών του.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε μακρά σειρά αμέσως εκτελεστών αποφάσεων με τίς οποίες ξεμπλοκάρει και διευκολύνει διαδικασίες έργων ταχύτατης αποκατάστασης ζημιών τού σιδηροδρομικού δικτύου είτε χρονίων είτε οφειλουμένων στις θεομηνίες Daniel και Elias με έμφαση στίς περιοχές της Θεσσαλίας, της Μαγνησίας και της Β. Ελλάδας.
Τέλος, ο ΟΣΕ, με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, προχωρεί χωρίς καθυστέρηση σε ριζική ανανέωση και εκσυγχρονισμό των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα με συστήματα νέας τεχνολογίας συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα αυτών των ΑΣΙΔ θα τοποθετηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μακεδονίας & Θράκης, αφού εκεί είναι ο μεγαλύτερος αριθμός Ισόπεδων Διαβάσεων παλαιάς τεχνολογίας, τα οποία είτε έχουν βανδαλιστεί, είτε λόγω και της παλαιότητάς τους δεν μπορούν να συντηρηθούν εξαιτίας και της έλλειψης ανταλλακτικών. Στο σύνολο του δικτύου οι αφύλακτες ισόπεδες διαβάσεις πεζών, ζώων και τροχοφόρων είναι 552, εκ των οποίων οι 304 εξασφαλίζονται με αυτόματα ηχοφωτεινά σήματα και αυτόματες κινητές μπάρες.

Σχολιάζοντας τίς πρώτες αποφάσεις της νέας Διοίκησης τού Οργανισμού ο Πρόεδρός του Γιάννος Γραμματίδης επισημαίνοντας τη σημασία τους, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η νέα Διοίκηση τού ΟΣΕ, αποφασισμένη να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά χρόνια αλλά και πρόσφατα προβλήματα τόσο τού ίδιου τού Οργανισμού όσο και τού σιδηροδρομικού δικτύου, έλαβε έκτακτα μια μακρά σειρά αποφάσεων πού κινούνται σέ δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο πού αφορά στην λειτουργία τού ΟΣΕ συνέστησε δύο επιτροπές και πιο συγκεκριμένα την Επιτροπή Ελέγχου για την συστηματικότερη παρακολούθηση κι έλεγχο από εδώ και πέρα των λειτουργιών όλων των μονάδων τού Οργανισμού με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία τους και την Επιτροπή Αποδοχών & Αξιολόγησης πού θα έχει σαν έργο όχι μόνο την παρακολούθηση της τήρησης των αποφάσεων της Διοίκησης των σχετικών με τίς αποδοχές τού προσωπικού τού Οργανισμού, αλλά και την συνεχή αξιολόγηση τής επίδοσης και τού έργου των εκτελεστικών μελών της Διοίκησης στα πλαίσια της λογικής ότι και οι διοικούντες πρέπει να κρίνονται. Αυτό άλλωστε επιβάλλουν τόσο οι παθογένειες τού παρελθόντος όσο και οι αρχές τής σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.
Με την άμεση και ριζική ανανέωση και εκσυγχρονισμό των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων με ποσό 25 εκατ. Ευρώ ο Οργανισμός ανταποκρίνεται ενεργά στα αγωνιώδη αιτήματα πολιτών και φορέων, ιδιαίτερα στη Β. Ελλάδα αλλά και σέ άλλες περιοχές, για την ασφαλή διέλευση πεζών, ζώων και τροχοφόρων ώστε και να μη θρηνούμε επιτέλους θύματα και να αποκλείσουμε υλικές ζημιές περιουσιών των πολιτών.

Ξαναβάζουμε στις ράγες τον Οδοντωτό Διακοπτού - Καλαβρύτων από τη Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024 και επαναλειτουργούμε το Τραινάκι τού Πηλίου, τον γνωστό μας «Μουτζούρη» πού θα λειτουργεί από την Μ. Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί η Διοίκηση του ΟΣΕ με έργα  συνολικού κόστους 2,48 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε στον Οργανισμό ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Ιδιαίτερα για την εξασφάλιση τής ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας  τού Οδοντωτού πού περνά από δύσβατες περιοχές, ο Οργανισμός παίρνει άμεσα προληπτικά τεχνικά μέτρα για την αποφυγή περιπλοκών έτσι ώστε να ενισχύσει αιτιολογημένα το αίσθημα ασφαλείας των ταξιδιωτών. Με τα δύο αυτά εμβληματικά έργα ο ΟΣΕ όχι μόνο διευκολύνει την διακίνηση ταξιδιωτών στις μαγευτικές περιοχές των Καλαβρύτων και τού Πηλίου, αλλά συμβάλλει και στην τουριστική τους ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια ενός φιλόδοξου προγράμματός του ενίσχυσης και προβολής των τουριστικών και πολιτιστικών δυνατοτήτων της χώρας

Τέλος, εκφράζω τίς ευχαριστίες μου στα μέλη τού νέου Διοικητικού Συμβουλίου πού σήκωσαν τα μανίκια για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα τού Οργανισμού και τού σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Τερεζάκη και στο κάθε φύσεως προσωπικό τού Οργανισμού πού με ζήλο και εργατικότητα συμβάλουν αποφασιστικά στην μεγάλη και πατριωτική αυτή προσπάθεια».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ