Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Η ΕΣΗΕΜ-Θ υποδέχεται αιτήσεις εγγραφών με νέο Καταστατικό

Ολοκληρώθηκαν οι νομικές διαδικασίες για την έγκριση του νέου Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ.
Από σήμερα, η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης λειτουργεί με βάση τις προβλέψεις του νέου Καταστατικού της και ανοίγει τις πόρτες της σε όλους ανεξαιρέτως τους δημοσιογράφους, σε όποιο Μέσο κι αν εργάζονται και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Το αποφασιστικό αυτό βήμα θα οδηγήσει σε μια Ένωση όσο γίνεται περισσότερο αντιπροσωπευτική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της νέας εποχής.

Στο πλαίσιο αυτό, από τη Δευτέρα 4/5/2020 η ΕΣΗΕΜ-Θ θα υποδέχεται αιτήσεις εγγραφής από τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της και πληρούν τα κριτήρια που θέτει το νέο Καταστατικό.

Οι προϋποθέσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται καταγράφονται στον ακόλουθο Κατάλογο Συχνών Ερωτήσεων.

1. Πού πρέπει να εργάζομαι για να γίνω μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ;

Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν στην ΕΣΗΕΜ-Θ όσοι εργάζονται επαγγελματικά στη διαχείριση και παραγωγή δημοσιογραφικού και ενημερωτικού περιεχομένου σε ΜΜΕ (έντυπο, ραδιοτηλεοπτικό, διαδικτυακό ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας), σε γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή σε οποιοδήποτε φορέα ή σχήμα που βεβαιωμένα παράγει ενημερωτικό περιεχόμενο και δραστηριοποιείται στη Μακεδονία-Θράκη.

Επίσης τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν ανταποκριτές αλλά και αυτοαπασχολούμενοι με αντικείμενο την ενημέρωση, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

2. Ποια πρέπει να είναι τα καθήκοντά μου ως δημοσιογράφου;

Διευθυντές, διευθυντές σύνταξης, αρχισυντάκτες, συντάκτες, ανταποκριτές, αρθρογράφοι, σχολιαστές, ρεπόρτερ, ειδησεογράφοι, φωτοειδησεογράφοι, χρονογράφοι, μεταφραστές, σκιτσογράφοι, γελοιογράφοι, διορθωτές, δημοσιογράφοι γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας είναι όλες ειδικότητες που το Καταστατικό προβλέπει, χωρίς να αποκλείει άλλες, τις οποίες σε κάθε περίπτωση θα συνεκτιμήσει το Διοικητικό Συμβούλιο που θα κρίνει την αίτηση εγγραφής.

3. Παίζει ρόλο η σχέση εργασίας μου;
Όχι. Μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της Ένωσης, αρκεί το 50% του συνολικού τους ατομικού εισοδήματος από εργασία να προέρχεται από την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

4. Αρκεί αυτό; Άλλες προϋποθέσεις δεν υπάρχουν;
Υπάρχουν. Για να εγγραφεί κανείς ως τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ πρέπει:

α) Να ασκεί τα καθήκοντα που περιγράφηκαν παραπάνω μέσα στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης της Ένωσης ή για λογαριασμό ΜΜΕ ή φορέα που δραστηριοποιείται στην ίδια περιοχή.
β) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε αδίκημα ή σε βαθμό πλημμελήματος για ατιμωτικό αδίκημα (κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη), με εξαίρεση τα διά του Τύπου τελούμενα αδικήματα.
γ) Να έχει απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
δ) Να μην είναι μέλος άλλης επαγγελματικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.
ε) Να μην εργάζεται με αποδοχές μικρότερες από τα ελάχιστα νόμιμα κατώτατα όρια αποδοχών.

5. Παίζει ρόλο η ηλικία μου;
Όχι. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή στην ΕΣΗΕΜ-Θ.

6. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση εγγραφής; Και πότε;
Η ΕΣΗΕΜ-Θ υποδέχεται αιτήσεις εγγραφής οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου. Το υποψήφιο πρέπει να υποβάλει στην Ένωση τα ακόλουθα:
α) Αίτηση εγγραφής (υποβάλλεται ηλεκτονικά και τη βρίσκετε εδώ).
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι το έτος κατά το οποίο υποβάλλει την αίτηση εγγραφής το 50% και άνω του ατομικού εισοδήματός του από εργασία προέρχεται από την άσκηση δημοσιογραφικού έργου (περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική αίτηση).
γ) Βεβαίωση του εργοδότη που τον απασχολεί με μισθωτή σχέση εργασίας ή ως εξωτερικό συνεργάτη.
δ) Βεβαίωση του εργασιακού αντιπροσώπου από τον χώρο στον οποίο απασχολείται και δύο συστατικές επιστολές από μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, από τις οποίες προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία και περιγράφεται το είδος της εργασίας που κάνει.
ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
στ) Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, από την οποία προκύπτει ο χρόνος εργασίας του ως δημοσιογράφου και οι αποδοχές του.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μέλος άλλης επαγγελματικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η Αίτηση Εγγραφής συμπληρώνεται διαδικτυακά (τη βρίσκετε εδώ) και περιλαμβάνει τα πεδία που απαιτούν υπεύθυνη δήλωση. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν στο info@esiemth.gr

7. Πότε θα ξέρω αν έγινε δεκτή η αίτησή μου;
Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα. Ο χρόνος της απάντησης εξαρτάται από το πλήθος των άλλων ζητημάτων και τον αριθμό των αιτήσεων που πρέπει να εξεταστούν. Η επιδίωξη είναι να εξετάζονται οι αιτήσεις το συντομότερο δυνατόν.

8. Αν απορριφθεί η αίτησή μου;
Μπορείτε μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης να υποβάλετε ένσταση.

9. Τι άλλο χρειάζεται να κάνω πριν να υποβάλω αίτηση εγγραφής;
Να διαβάσετε το νέο Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών. Αν έχετε επιπλέον ερωτήματα, μπορείτε να τα στείλετε στο info@esiemth.gr και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο.


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ