Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Η διαδικασία και το κόστος για μεταβίβαση αυτοκινήτου

Η μεταβίβαση του αυτοκινήτου είναι σχετικά μια απλή διαδικασία η οποία συνήθως ολοκληρώνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών. Το κόστος της μεταβίβασης κυμαίνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά του αυτοκινήτου. Η μεταβίβαση του οχήματος μπορεί να γίνει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

Κατά τη μεταβίβαση του οχήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
 • Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. οχήματος (πρωτότυπη και φωτοτυπία).
 • Ισχύον ΚΤΕΟ (δελτίο τεχνικού ελέγχου), εφόσον υποχρεούται να διαθέτει το όχημα. (πρωτότυπο και φωτοτυπία).
 • Αίτηση Μεταβίβασης Οχήματος
 • Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εάν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο (το είχε αγοράσει με δόσεις).
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο, πωλητή και αγοραστή.
 • ΑΦΜ αγοραστή
 • Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους αδείας του οχήματος. Στην αιτιολογία μην ξεχάσετε να αναγράψετε την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι, πηγαίνουν στην αρμόδια υπηρεσία και καταθέτουν τα έγγραφα. Ο υπάλληλος εκδίδει νέα προσωρινή άδεια κυκλοφορίας Μετά από 7 ημέρες ο αγοραστής παραλαμβάνει την κανονική άδεια

Τα έξοδα κατά τη μεταβίβαση του οχήματος τα πληρώνουν οι αγοραστές. Συγκεκριμένα πληρώνουν το τέλος άδειας που ανέρχεται σε 75 ευρώ και το τέλος μεταβίβασης το οποίο ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκινήτου διαμορφώνεται ως εξής:
 • 51- 400 κ. εκατ.: 30 ευρώ
 • 401-800 κ. εκατ.: 45 ευρώ
 • 801-1300 κ. εκατ.: 60 ευρώ
 • 1.301-1.600 κ. εκατ.: 90 ευρώ
 • 1.601-1.900 κ. εκατ.: 120 ευρώ
 • 1.901- 2.500 κ. εκατ.: 145 ευρώ
 • 2.501 και άνω κ. εκατ.: 205 ευρώ
Για την πληρωμή των παραβόλων γίνεται κατάθεση σε αριθμό λογαριασμού τράπεζας, που θα σας δώσει ο υπάλληλος της περιφέρειας ή του ΚΕΠ. Μην ξεχάσετε: Να γράψετε τον αριθμό της πινακίδας σας στην αιτιολογία της κατάθεσης που θα κάνετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ