Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Στον Πρόεδρο της Βουλής η ετήσια Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων


Την ετήσια Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  (ΕΕΤΤ) για το 2021 υπέβαλε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κ. Κωνσταντίνος Μασσέλος.

Σύμφωνα με την Έκθεση, το 2021, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με την πανδημία να επιτείνει την ανάγκη για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών νέας γενιάς, αλλά και για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ συνέχισε να υλοποιεί με εντατικούς ρυθμούς τις διαδικασίες για την ανάπτυξη των δικτύων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς  και των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, παρακολουθώντας τις τάσεις στις αγορές των ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών και επίσης μελετώντας προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό τους.

Σε ρυθμιστικό επίπεδο, ελήφθησαν μέτρα που ενίσχυσαν την προστασία των καταναλωτών, μεριμνώντας παράλληλα για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους. Παράλληλα, διασφαλίσθηκε η ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ενώ συνεχίσθηκε το έργο για την ανάλυση αγορών, τις εγκρίσεις προσφορών αναφοράς κ.λπ.

Περαιτέρω, διασφαλίσθηκε η εύρυθμη λειτουργία των αγορών με τη διενέργεια σημαντικού αριθμού ελέγχων από τους οποίους επιβλήθηκαν και κυρώσεις σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκε παράβαση του κανονιστικού πλαισίου. Συστήθηκε ομάδα επιφυλακών η οποία παρεμβαίνει άμεσα, κατόπιν αιτημάτων δημοσίων αρχών, για τη διακοπή πρόσβασης σε ονόματα χώρου και διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες. Το 2021, ουσιαστικές ήταν και οι παρεμβάσεις της Αρχής στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε, με την έκδοση αποφάσεων, η εξέταση σημαντικών υποθέσεων για τη διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της Βουλής θα διαβιβάσει την Έκθεση της ΕΕΤΤ στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ