Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Άρχισαν τα «όργανα» για τα ηλεκτρικά πατίνια


Η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια έχει πραγματικά ξεφύγει και έφτασε η ώρα των ελέγχων με τους παραβάτες να καλούνται να πληρώσουν τσουχτερό πρόστιμο.

Πρόσφατα είχαμε καταγράψει ένα ηλεκτρικό σκούτερ να κινείται στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης σε ταχύτητες άνω των 100 χλμ./ώρα. Σχεδόν τετραπλάσια από ότι προβλέπει ο ΚΟΚ!

Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι ένας νέος και οικονομικός τρόπος μικρό-κινητικότητας για τις πόλεις. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά αφού υπάρχουν κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια που εντάσσονται στην κατηγορία των Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα).

Οι βασικοί κανόνες που πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι πως η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι τα 25 χλμ./ώρα. Ακόμη και αν στην αγορά υπάρχουν ισχυρά πατίνια (κάτι που απαγορεύεται και όλα πρέπει να έχουν περιοριστή ταχύτητας) που δίνουν υψηλότερες τελικές ο χρήστης θα πρέπει να συμμορφώνεται με το όριο των 25 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης είναι πως απαγορεύεται να κινείται σε οδούς που έχουν όριο ταχύτητας πάνω από 50 χλμ./ώρα. Κάτι που σημαίνει πως τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύεται να κινούνται στις μεγάλες λεωφόρους, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και φυσικά στην εθνική οδό.

Επίσης, απαγορεύεται ο χρήστης να κάνει χρήση ακουστικών και να μιλά στο κινητό του, αλλά επιτρέπεται η ανοιχτή ακρόαση. Απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερου ατόμου, ενώ η χρήση κράνους συνίσταται δίχως να είναι υποχρεωτική.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Βάσει του ΚΟΚ, Άρθρο 16 – Όρια ταχύτητας των Ε.Π.Η.Ο. (Τροποποίηση του άρθρου 20 του Κ.Ο.Κ.).

5Α. Για τα ΕΠΗΟ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 25 χλμ/ώρα. Τα ΕΠΗΟ απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα.

Ειδικά για τα ΕΠΗΟ

α) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο., κατά παράβαση της περ. α’ της παρ. 5Α, και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40) και εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα,

β) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. και υπερβαίνει τα 35 χλμ./ώρα και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) και διακοσίων (200) ευρώ, αντίστοιχα.

γ) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο., κατά παράβαση της περ. β’ της παρ. 5Α, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ.


Πηγή: newsauto.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ