Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Τροπολογίες για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2017-2020 κατέθεσε ο Θ. Ζαγοράκης

Την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού ανέδειξε με τις προτάσεις του στην επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ο κ. Ζαγοράκης ως αρμόδιος εισηγητής του ΕΛΚ εκ μέρους της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.

Με την γνωμοδότησή της, η επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του ΕΚ, καταθέτει τις θέσεις της στην επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για την πρόταση κανονισμού που αφορά στη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020.

Ο κ. Ζαγοράκης, ως εισηγητής του ΕΛΚ στην επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, κατέθεσε τροπολογίες που τονίζουν την ανάγκη υποστήριξης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού σε περιόδους οικονομικής προσαρμογής σε κράτη μέλη της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι τροπολογίες του ευρωβουλευτή αφορούν την πρόσβαση για όλους σε υψηλής ποιότητας δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων, καθώς και την εγγυημένη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού στα προγράμματα προσαρμογής. Παράλληλα, σε άλλη τροπολογία του, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, επισημαίνει την ανάγκη να χορηγείται βοήθεια στα κράτη μέλη που το επιθυμούν ώστε να αναδεικνύουν τις πολιτιστικές τους υποδομές, που με συνέργειες με συναφείς τομείς, όπως ο τουρισμός, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην τοπική και οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, ο κ. Ζαγοράκης, ανέδειξε και το ζήτημα της αριστείας και της αξιολόγησης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αλλά και το ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που θα πρέπει να παρέχεται χωρίς αποκλεισμούς και δεν θα πρέπει να κρίνεται σύμφωνα με οικονομικούς όρους.

Με αφορμή τις τροπολογίες που κατέθεσε στην επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, ο κ. Ζαγοράκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η εκπαίδευση αναπτύσσει τον άνθρωπο, την κοινωνία και την οικονομία και σε αυτήν την βάση θα πρέπει να αξιολογείται και να υποστηρίζεται »,ενώ συνέχισε τονίζοντας πως «με τις τροπολογίες που κατέθεσα προτείνω ακριβώς αυτό, την στήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης, που εξελίσσουν τον πολίτη ως άνθρωπο και επαγγελματία, όπως και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που συμβάλλει στην ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και αναδεικνύει τις τοπικές κοινωνίες δημιουργώντας επιπλέον ευκαιρίες». Ο κ. Ζαγοράκης έκλεισε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον τύμβο Καστά επισημαίνοντας ότι «ο πλούτος της Αμφίπολης, ήρθε στο φως μέσα στην κρίση. Με τις τροπολογίες μου διεκδικώ το αυτονόητο, σε περιπτώσεις προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, ο αρχαιολογικός χώρος της Αμφίπολης, όπως και άλλα μνημεία που μπορούν να δώσουν τεράστια ώθηση στην τοπική ανάπτυξη των περιοχών τους να μην υποβαθμίζονται, άλλα να ενισχύονται με κάθε τρόπο.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ