Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΙ

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 4155/β/29.05.2013 δημοσιεύθηκε ο ν.4155 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” και ότι με τα άρθρα 49-54 επέρχονται αλλαγές στο νομοθετικό καθεστώς που αφορά στη διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης των αδειών οδήγησης και χορήγησης ΠΕΙ.

Μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων, με το άρθρο 52 του νόμου εξορθολογίζονται τα ποσά των παραβόλων που αφορούν στη χορήγηση και στην ανανέωση άδειας οδήγησης, με κατάργηση του άρθρου 13 του π.δ. 51/2012, και συγκεκριμένα:

· Οι πρωτοβάθμιοι γιατροί θα αμείβονται πλέον άμεσα από τον ενδιαφερόμενο, ενώ φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής θα κατατίθεται στην οικεία υπηρεσία.

· Καθορίζεται ποσό 50 € για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης μιας από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β, καθώς και για την επέκταση από την κατηγορία Β σε μια από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1, όπως και για την ανανέωση οποιασδήποτε κατηγορίας.

· Τροποποιείται το ποσό των 70 € για χορήγηση ΠΕΙ στο ποσό των 20 € για κάθε θεωρητική και κάθε πρακτική εξέταση αντίστοιχα.

· Σε κάθε απώλεια ή κλοπή εντύπου άδειας οδήγησης, το ποσό παραμένει σταθερό στα 30 €.

Η ισχύς του Ν.4155 αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ