Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

ΠΟΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 60 ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ 67

Στα 60 τους χρόνια αντί στα 62 ή στα 67 θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέσω του ΙΚΑ ελεύθεροι επαγγελματίες - ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν διαδοχική ασφάλιση και συμπλήρωσαν στις 31/12/2012 τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή και τα απαιτούμενα έως τότε έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, αν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τα προβλεπόμενα έτη ασφάλισης που ίσχυαν στον Οργανισμό», γλιτώνει την αύξηση των ορίων ηλικίας , δηλαδή , από 1/1/2013, ηλικιακά όρια (το 62ο με 40 έτη ασφάλισης και το 67ο με 15έτη, έναντι του 62ου - 65ου το 2012)

Συγκεκριμένα , το δικαίωμα να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη έχουν:

1. Ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν το 60ό έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2012 καθώς διατηρείται το 60ό έτος ως όριο ηλικίας για τη διαβίβαση του συνταξιοδοτικού αιτήματος ακόμη και αν δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης γήρατος κατά το 60ό έτος.

2. Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τις κατ΄ έτος προβλεπόμενες προϋποθέσεις μέχρι 31/12/2012 (εφόσον έχουν το 60ό έτος, το αίτημα συνταξιοδότησης θα διαβιβάζεται στο ΙΚΑ σε αντίθεση με περιπτώσεις θεμελίωσης από 1/1/2013 που ισχύει το 62ο).

Προϋπόθεση αποτελεί ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ 1.500 ημέρες, από τις οποίες τις 500 μέσα στην τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της δραστηριότητας ή την αίτηση για σύνταξη. Να σημειωθεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν το 55ο έτος (για πλήρη) και το 50ό (για μειωμένη) για μητέρες και χήρους πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία παιδιών.

Παράδειγμα
Ασφαλισμένος γεννημένος το 1952, έχει 2 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ και 15 έτη στον ΟΑΕΕ (τελευταίος φορέας), σύνολο 17 έτη. Υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα στον ΟΑΕΕ με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ και κρίνεται από το ΙΚΑ αφού έχει συμπληρώσει το 60ό έτος το 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ