Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

«Σύλλογοι, πέρα από κόμματα!» - Παρουσίαση των προτάσεων

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε ειδική εκδήλωση, η παρουσίαση των προτάσεών μας σχετικά με την αλλαγή του μοντέλου του φοιτητικού συνδικαλισμού στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), παρουσία εκατοντάδων μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Φοιτητικές παρατάξεις, υπάρχουν και λειτουργούν σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου, με κανόνες. Η δράση τους όμως κινείται πάντα προς όφελος του ιδρύματος, συνεισφέροντας στην εξέλιξή του, χωρίς να βάζουν εμπόδια στη λειτουργία του και να προκαλούν επιπλέον δυσκολίες στους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Στόχος μας με τις προτάσεις αυτές, είναι να σταματήσει η ασυδοσία των μειοψηφιών, να ζωντανέψει ξανά το φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα και να αποκτήσει θεσμοθετημένη δομή και κεντρική οργάνωση.

Στη προσπάθεια αυτή, ζητήσαμε την άποψη όλων. Για το σκοπό αυτό, καλέσαμε όλους τους φοιτητές και σπουδαστές της χώρας να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια που αφορούν την εκπροσώπησή τους με τη συμμετοχή να προσεγγίζει τις 6.500 απαντήσεις, από τις οποίες προέκυψαν οι προτάσεις μας.

Ορισμένες από προτάσεις, είναι:

Ø θέσπιση ειδικού νόμου όπως προβλέπεται από το Άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος, που θα περιγράφει τις βαθμίδες οργάνωσης του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος, το ρόλο τους, καθώς και τις αρμοδιότητές τους.

Ø Κατάργηση της ανενεργής ΕΦΕΕ και δημιουργία νέας ένωσης σε πανελλαδικό επίπεδο για φοιτητές και σπουδαστές, το Εθνικό Συμβούλιο Φοιτητών στα Πανεπιστήμια και το Εθνικό Συμβούλιο Σπουδαστών στα ΤΕΙ και αναγνώρισή τους από την Πολιτεία.

Ø Αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων και τη θέσπιση κανόνων, ώστε να αποτρέπεται σε μειοψηφίες να κλείνουν τα ιδρύματα, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Ø Κατάργηση των παραταξιακών πλαισίων και αντικατάστασή τους με προτάσεις χωρίς κομματική χροιά, που θα άπτονται των φοιτητικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων.

Ø Τέλος στο καθεστώς ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων από παρατάξεις και θέσπιση αι τη θικμετοχπροσωποπαγών Διοικητικών Συμβουλίων, με ονομαστική εκπροσώπηση από συγκεκριμένα πρόσωπα που εκλέγονται από τους φοιτητές.

Ø Εισαγωγή των θεματικών ομάδων εργασίας, με στόχο την ενημέρωση του συλλόγου γύρω από επιστημονικά, ακαδημαϊκά και φοιτητικά ζητήματα.

Ø Φοιτητικές και σπουδαστικές εκλογές παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων ορισμένων από τα ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ, στα πρότυπα των εθνικών εκλογών.

Ø Καθορισμό εκλογικών κανονισμών κοινής αποδοχής με βάση τις αποφάσεις του ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ, οι οποίοι θα ορίζουν κοινή εκλογική διαδικασία σε όλους τους Συλλόγους.

Ø Δημοσίευση κοινών αποτελεσμάτων για τις εκλογές, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με ευθύνη του ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ