Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Πανελλαδική έρευνα για τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ενηλίκων στην Ελλάδα

Την επίσημη έναρξη της πανελλαδικής έρευνας για τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ενηλίκων στην Ελλάδα κήρυξε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας σε εκδήλωση που διοργάνωσε σήμερα, Δευτέρα 31 Μαρτίου, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η έρευνα θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου-Δεκεμβρίου 2014, στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος για τη Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) του ΟΟΣΑ και απευθύνεται σε ενηλίκους ηλικίας 16 έως 65 ετών.

Στην ομιλία του ο Υφυπουργός τόνισε πως «το Διεθνές Πρόγραμμα για τη Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) έχει στόχο να εντοπίσει και να αξιολογήσει βασικές δεξιότητες και ικανότητες των ενηλίκων οι οποίες στηρίζουν την προσωπική και κοινωνική επιτυχία αλλά και να μετρήσει το αποτέλεσμα αυτών των ικανοτήτων στην κοινωνία. Παράλληλα η έρευνα εστιάζει σε εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να ενισχυθούν από τις κυβερνήσεις των χωρών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του 21ου αιώνα για την οικονομία και την κοινωνία».

Ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας ανέφερε ότι «Η συγκεκριμένη έρευνα θα συμβάλει ώστε να έχουμε ακόμη πιο αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα για τις βασικές γνωστικές δεξιότητες/ικανότητες, καθώς και τις εργασιακές δεξιότητες του Έλληνα πολίτη. Ταυτόχρονα θα επιτρέψει τη σύγκριση αυτών των ικανοτήτων με προσωπικά στοιχεία (επίπεδο εκπαίδευσης, απασχόλησης, εισοδήματος κ.ά.) και θα δώσει ακριβείς και πλουσιότερες μετρήσεις για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας».

Ο Υφυπουργός τόνισε πώς «το PIAAC αναμένεται να προσφέρει πλούσια και διαχρονικής μορφής δεδομένα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία για στοχευμένες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητάς του» και έκλεισε λέγοντας : «Διαβεβαιώνω ότι τα αποτελέσματά της θα τύχουν της άμεσης και ουσιαστικής αξιοποίησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και γενικότερα από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να αναπτυχθούν οικονομικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές πολιτικές που θα βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του ενήλικου πληθυσμού για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες και προκλήσεις».

Στο Πρόγραμμα PIAAC έχουν ήδη συμμετάσχει 24 χώρες κατά τον πρώτο γύρο, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει στο δεύτερο γύρο του PIAAC (2012-2016).To πρόγραμμα "PIAAC, Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ