Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Δωρεάν Wi - Fi στους δημόσιους χώρους όλης της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να εξασφαλίσει δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού στην Ευρώπη μέσω του WiFi4EU.

Το πρόγραμμα WiFi4EU, με αρχικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2019, θα στηρίξει την εγκατάσταση υπερσύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi σε κέντρα κοινωνικής ζωής.

Ποιος θα ωφεληθεί;

Όλοι οι Ευρωπαίοι
Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα WiFi4EU θα κατανεμηθεί με ισόρροπο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών, ώστε τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες χιλιάδων τοπικών κοινοτήτων σε όλη την ΕΕ να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό.

Τουλάχιστον 6.000-8.000 τοπικές κοινότητες
Μέχρι 40-50 εκατομμύρια συνδέσεις την ημέρα

Φορείς με δημόσια αποστολή
Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό σε φορείς με δημόσια αποστολή - όπως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, κ.λπ. Τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης (σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο) θα καλυφθούν από το πρόγραμμα, ενώ ο τοπικός φορέας θα αναλάβει τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και συντήρησης του εξοπλισμού.

Οι τοπικές αρχές θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν και να προωθήσουν δικές τους ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία και ο ηλεκτρονικός τουρισμός.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για το WiFi4EU;

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα WiFi4EU θα γίνεται χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις, με απλή διαδικασία που θα περιλαμβάνει π.χ. ηλεκτρονικές αιτήσεις, πληρωμές με κουπόνια και ήπιες απαιτήσεις παρακολούθησης.

Μόλις το πρόγραμμα WiFi4EU εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών (κατά πάσα πιθανότητα το 2017), θα δημοσιευτεί η πρώτη πρόσκληση υποβολής σχεδίων. Τα σχέδια θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής. Τα σχέδια για τα οποία θα υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα θα πρέπει να προτείνουν τον εξοπλισμό περιοχών στις οποίες δεν προσφέρεται παρόμοια ασύρματη σύνδεση Wi-Fi από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ