Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Οι θέσεις της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης διεθνώς αποτελεί γνωστικό αντικείμενο της Ενδοκρινολογίας. Σε πλήρη συμφωνία με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας-Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων (ΕΕΕ-ΠΕΕ), το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ρητά την αμετακίνητη θέση του για την έλλειψη αναγκαιότητας θέσπισης της εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη
δεδομένου ότι δεν υπάρχει ειδικότητα στο εν λόγω νόσημα και ως εκ τούτου εξειδίκευση, σύμφωνα και με την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS), της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ESE), της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του παράγωγου Κοινοτικού Δικαίου (Οδηγίας 2013/55/ΕΕ της 20-11-2013, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ της 07-09-2005, η οποία, με τη σειρά της, είχε αντικαταστήσει την Οδηγία 93/16/ΕΟΚ της 05-04-1993).

Επίσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εμμένει στην αυτονόητη και απολύτως νόμιμη διεκδίκηση της κατοχύρωσης της αλλαγής τίτλου της ειδικότητας από «Ενδοκρινολογία» σε «Ενδοκρινολογία-Διαβήτης-Μεταβολισμός», σε εναρμόνιση με όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Για την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                 Η.  Γεν. Γραμματέας  
Ζ. Μούσλεχ                     Ε. Διαμάντη-Κανδαράκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ