Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ BIOREGIO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο BIOREGIO για την κυκλική βιο-οικονομία.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου BIOREGIO, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 και έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων. Με οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες, το BIOREGIO επιδιώκει να επηρεάσει τις οικονομικές πολιτικές αναφορικά με την αποδοτική χρήση οργανικών πόρων και να ενισχύσει την περιφερειακή βιο-οικονομία. Το έργο προωθεί την τεχνογνωσία σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, καθώς και τα μοντέλα συνεργασίας. Το πενταετές αυτό έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 και η πρώτη διαπεριφερειακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Λάχτι της Φινλανδίας στις 25, 26 και 27 τον Απριλίου 2017 και θα περιλαμβάνει παρουσίαση καλών πρακτικών, καθώς και επίσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχόλησης της Φιλανδίας. Θα προηγηθεί η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας υποστήριξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο ΚΕΔΕΑ του Α.Π.Θ., στη Θεσσαλονίκη στις 5 Απριλίου 2017.

Συμβολή στη βιο-οικονομία

Η συλλογική γνώση που θα προκύψει μέσω του BIOREGIO αναμένεται να αυξήσει τα επίπεδα ανακύκλωσης των οργανικών ρευμάτων, όπως είναι τα υπολείμματα φαγητού, τα οργανικά απόβλητα, οι αστικές και βιομηχανικές ιλύες και τα αγροτικά υπολείμματα, των οποίων η διαχείριση είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με παρόμοιες τεχνολογίες. Οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, βιοδιύλιση, παραγωγή βιοαερίου, και άλλα μοντέλα συνεργασίας, όπως π.χ. βιομηχανικά οικοσυστήματα, δίκτυα και διαχειριστικές συνεργασίες, με στόχο να κλείσουν οι κύκλοι ζωής των οργανικών ρευμάτων.

Ως αποτέλεσμα οι εταίροι του BIOREGIO και οι περιοχές που αυτοί εκπροσωπούν θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι, ώστε να αναπτύξουν σχετικές περιφερειακές πολιτικές που θα υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία. Επίσης, τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλλουν καθοριστικά στη μεγαλύτερη και πιο αειφορική χρήση των οργανικών πόρων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διεθνής χρηματοδότηση ενεργοποιεί την συνεργασία.

Το Interreg Europe είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας, συμβάλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση καλύτερων περιφερειακών πολιτικών στην Ευρώπη και χρηματοδοτεί το έργο BIOREGIO με 1,5 Μ€.

Εταίροι
1. Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Λάχτι (Φιλανδία)
2. Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Päijät-Häme (Φιλανδία)
3. Περιφερειακό Υπουργείο Περιβάλλοντος (Ισπανία)
4. Εθνικό Γεωργικό Πανεπιστήμιο (Σλοβακία)
5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)
6. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)
7. Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Χημείας και Πετρελαιοχημείας (Ρουμανία)
8. Ομοσπονδία Γεωργικών Επιμελητηρίων Περιοχής Ατλαντικού (Γαλλία)


Ιστοσελίδα του έργου BIOREGIO
www.interregeurope.eu/bioregio

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ