Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ ΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου η Μαρκέλλα Ταυρίδου, υποψήφια Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδά, επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ανεξάρτητης Δημοτικής κίνησης «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ», επισκέφτηκε το ΧΥΤΑ Μαυροράχης. 
Η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του ΧΥΤΑ και ενημερώθηκε από τον επικεφαλής Μηχανικό για τη λειτουργία του και για τα προβλήματα που υπάρχουν και τα οποία, κατά τον επικεφαλής είναι:

Η καθυστέρηση υλοποίησης του Περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, σταθμοί μεταφόρτωσης κ.α.), που έχει σαν αποτέλεσμα την υπερφόρτωση του ΧΥΤΑ και μείωση του χρόνου λειτουργίας.

Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των κυψελών 3 & 4, με αποτέλεσμα τα απορρίμματα στις κυψέλες 1 & 2 να έχουν υπερβεί κατά πολύ το επιτρεπτό ύψος της Α φάσης.

Η μη ύπαρξη επαρκούς βιολογικού σταθμού και τη μεταφορά των λυμάτων στο βιολογικό των Ταγαράδων με βυτιοφόρα, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους λειτουργίας.

Η καθυστέρηση όλων των έργων για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΧΥΤΑ (βιολογικός, αξιοποίηση βιοαερίου, συγκέντρωση στραγγισμάτων κ.λ.π), με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη δυσοσμία στους γειτονικούς οικισμούς και ιδίως στην Άσσηρο.

Ταυτόχρονα η Μ. Ταυρίδου και η αντιπροσωπεία από τον «ΕΝΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΗ», κατέγραψε τα προβλήματα που υπάρχουν: με το εξειδικευμένο προσωπικό, που αλλάζει κάθε 8 μήνες, με τη μη επαρκή λειτουργία της επιτροπής ελέγχου από το Δήμο Λαγκαδά και από τον έλεγχο προδιαγραφών των εκτυλισσόμενων έργων.

Τέλος η αντιπροσωπεία τόνισε ότι θα εξετάσει όλα τα παραπάνω ζητήματα και θα επανέλθει με προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ