Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

ΣΕ ΑΡΓΙΑ 21 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (όλα τα ονόματα)

Με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, επέβαλλε πειθαρχική ποινή αργίας ενός μηνός από τα καθήκοντά τους σε 21 δημοτικούς συμβούλους του δήμου Θερμαϊκού. 
Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης αποδίδει στους δημοτικούς συμβούλους το πειθαρχικό παράπτωμα της σοβαρής παράβασης καθήκοντος από βαριά αμέλεια, σύμφωνα με την από 20-12-2013 γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Αιρετών Οργάνων.

Πρόκειται για τους Κυριάκο Στεφανίδη, Ιωάννη Βογιατζή, Ιωάννη Βασιλειάδη, Κυριακή Καζουλίδο, Ευτυχία Ζαριφέ Πάλιουρα, Αριστείδη Λιόλιο, Κωνσταντίνο Μπάρμπα, Κωνσταντίνο Τροκάνα, Παναγιώτη Τροκάνα, Ιωάννη Τσακμάκα, Ιωάννη Τσαπουρνά, Αλεξάνδρα Φερβελή, Απόστολο Οικονομίδη, Ευάγγελο Κουκουρίγκο, Νικόλαο Παράσχου, Αντώνιο Ζαβέρκο, Γρηγόρη Παραδείση, Βασίλειο Αθανασιάδη, Χρήστο Βογιατζή, Κωνσταντίνο Κούτουκα και Κωνσταντίνα Μώραλη.

Αιτία για την επιβολή της αυστηρής αυτής ποινής αποτέλεσε η με αρ. 247/1-6-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Θερμαϊκού με την οποία εγκρίθηκε η συνέχιση της απασχόλησης και η καταβολή των αποδοχών τους δύο υπαλλήλων του πρώην δήμου Επανομής έως τη λήξη των αρχικών τους συμβάσεων (30-6-2011), παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, με έγγραφό του από 11-4-2011, είχε ενημερώσει για την αναγκαιότητα καταγγελίας των συμβάσεων, καθώς οι υπάλληλοι δεν κατείχαν τα απαραίτητα ειδικά προσόντα για την πρόσληψή τους από τον πρώην δήμο Επανομής.

Κατά της απόφασης αυτής του Γενικού Γραμματέα, που υπογράφηκε την 18-2-2014, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας εντός προθεσμίας 30 ημερών, πράξη στην οποία και αναμένεται να προχωρήσουν σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ