Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ - PHILOXENIA PLUS

Επαρχία : ίσως η καλύτερη λύση στην κρίση για μια εναλλακτική ευκαιρία στο μεσογειακό αγροτικό νότο 
Στη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα θα πραγματοποιηθεί στις 11, 12 και 13 Ιουνίου η εκκίνηση του Σχεδίου «Φιλοξενίας Συνέχεια» - «Philoxenia plus», με την παρουσία εκπροσώπων αυτοδιοικήσεων, αναπτυξιακών εταιριών και επιμελητηρίων έξη ευρωπαϊκών χωρών – εταίρων και σκοπό την οικονομική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του μεσογειακού νότου με την παλιννόστηση και μετοίκηση ανθρώπων που αναζητούν μια εναλλακτική επαγγελματική ευκαιρία ή το καθαρό περιβάλλον, πίσω στην περιφέρεια ή μακριά από τα αστικά κέντρα.

Το σχέδιο, συνολικού προϋπολογισμού 941, 000 Ευρώ (Συγ-χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 727 750 Ευρώ και Εθνική συμμετοχή : 213 250 Ευρώ) έχει διάρκεια 18 μήνες και οι εμπνευστές του θα επιχειρήσουν να δείξουν το δρόμο των «Πολιτικών υποδοχής, ελκυστικότητας και εδαφικής συνοχής», ώστε ευρωπαίοι μικρο-δημιουργοί επιχειρήσεων να κάνουν μια καινούρια επαγγελματική προσπάθεια στην μεσογειακή Επαρχία.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρόδρομου έργου MED «Φιλοξενία», τον Μάρτιο του 2012 που έβαλε στόχο και κατάφερε να φέρει σε πέρας την οικονομική, τεχνική και πολιτιστική υποστήριξη, συνολικά 90 Ωφεληθέντων ατόμων, που εγκαταστάθηκαν σε 5 περιοχές του μεσογειακού αγροτικού χώρου δημιουργώντας μη αγροτικές μικρο-επιχειρήσεις, έρχεται σήμερα η συνέχειά του, να ενισχύσει περαιτέρω και εν μέσω κρίσης, τις προϋποθέσεις για την παλιννόστηση στα πάτρια εδάφη ντόπιων αλλά και την εγκατάσταση νέων κατοίκων στην Επαρχία, για αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και φυσικά διαβίωσης.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται μια συνεκτική δέσμη εργαλείων, εμπειρίας, εξατομικευμένης συμβουλευτικής, οικονομικής υποστήριξης των ενδιαφερόμενων και ανάλογο βολονταρισμό, που διαθέτουν οι εταίροι του Σχεδίου, τόσο για την υποδοχή και διατήρηση νέων πληθυσμών, όσο και για την προώθηση τοπικών προϊόντων (υλικών και άϋλων), κάτι που ήδη έχουν υιοθετήσει ορισμένες ευρωπαϊκές περιοχές που οικοδόμησαν τις δικές τους αντίστοιχες αναπτυξιακές στρατηγικές, για τις οποίες θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε στις τριήμερες εργασίες της συνάντησης.

Για τρεις ημέρες, λοιπόν, σε συν-διοργάνωση της Τοπικής Απασχολησιμότητας (επικεφαλής εταίρος) και της Αναπτυξιακής Εταιρίας Δράμας (εξωτερικός εταίρος του σχεδίου) θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα καλεσμένοι εταίροι από την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Ιταλία και την Ισπανία. Μεταξύ άλλων σκοπός τους είναι να αποδείξουν - έχοντας ως παραδείγματα τα διδάγματα Καλών Πρακτικών άλλων πετυχημένων σχεδίων - πως η παλιννόστηση και η μετοίκηση αποτελούν σήμερα μοχλούς αναζωογόνησης της Μεσογειακής επαρχίας. Άλλωστε, κοινή πεποίθηση είναι πως ο Ευρωπαϊκή Επαρχία, σήμερα περισσότερο από ποτέ, έχει ζωτική ανάγκη οικονομικής αναζωογόνησης, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της αλλά και διαμόρφωσης μιας ελκυστικότητας επενδύσεων και ανθρώπων.

Στην τριήμερη συνάντησή τους οι εταίροι θα κληθούν – έχοντας την εμπειρία παρόμοιων εγχειρημάτων - να βάλουν τα θεμέλια για τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών, ώστε στην νότια ευρωπαϊκή Επαρχία, που περισσότερο έχει κτυπηθεί από την οικονομική κρίση, να δοθούν νέες ευκαιρίες δημιουργίας μικρο-επιχειρήσεων, οικονομικής αναδιάρθρωσης και εδαφικής συνοχής.

Γενικός στόχος του Σχεδίου
Σύμφωνα με τον γενικό συντονιστή του Σχεδίου – πρόεδρο και διαχειριστή της ΤΟΠ.ΑΠ κ.Άλκη Καλλιαντζίδη, γενικός στόχος του είναι «Η Κεφαλαιοποίηση των Καλών Πρακτικών των εταίρων του σχεδίου philoxeniaplus για να διαδοθούν καλύτερα οι μέθοδοι και οι πρακτικές:
· Που θα επιτρέψουν έναν εμπλουτισμό και μια μεθοδολογική υποστήριξη με στόχο την επιδίωξη της επαγγελματικοποίησης των τοπικών δρώντων και την αποτελεσματικότητα των εδαφικών στρατηγικών.
· Που θα διευκολύνουν και θα προωθούν την ανάδυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, την καινοτομία και την επίδοση αναφορικά με τα εργαλεία και τις διαδικασίες με στόχο την υποδοχή νέων πληθυσμών καθώς και την προώθηση τοπικών προϊόντων, μεριμνώντας για την αειφόρο ανάπτυξη».

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με τον κ. Καλλιαντζίδη είναι:

· Η Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου του οποίου προτεραιότητα θα είναι η προώθηση των πολιτικών υποδοχής και ελκυστικότητας στις αγροτικές περιοχές.
· Η Αξιολόγηση των καλών πρακτικών και η μελέτη εφικτότητας της μεταφοράς τους στη μεσογειακή Επαρχία.
· Τα Σχέδια δράσεων της εν λόγω μεταφοράς.
· Η εκπόνηση ενός σχετικού Μεθοδολογικού οδηγού.
· Η εκπόνηση μιας Χάρτας για την σύσταση και λειτουργία του εν λόγω ευρωπαϊκού συνδέσμου (νομικό καθεστώς).
· Η εκπόνηση Παραινέσεων για την ενσωμάτωση των πολιτικών υποδοχής στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», χρήσιμες για ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ στη Θεσσαλονίκη
Ξενοδοχείο «ELECTRA PALACE HOTEL» - Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 – ώρα 12 μ.

Η πρώτη συνάντηση του έργου «Φιλοξενίας Συνέχεια» έχει τεχνικό – προπαρασκευαστικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «ELECTRA PALACE HOTEL» (Πλατεία Αριστοτέλους 9, Θεσσαλονίκη), όπου και θα δοθεί συνέντευξη Τύπου στις 12 το μεσημέρι την Τρίτη 11 Ιουνίου 2013. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τις 9.30 π.μ. της ίδιας μέρας, θα συνεχιστούν στη Δράμα στις 12 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν το απόγευμα της Πέμπτης 13 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν τα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Δράμας, το οινοποιείο Λαζαρίδη και τον Γυναικείο Συνεταιρισμό « Κοκκινογείων » της Προσοτσάνης .
 Χώρα
Συμμετέχοντες Εταίροι και αρμόδιοι του Προγράμματος Κεφαλαιοποίησης MED
Ελλάδα
Ευάγγελος Βιδάλης, Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα του Προγράμματος MED.
Γαλλία
Nuno-Casimiro Vaz Silva, Αρμόδιο Σχεδίων και Ανάπτυξη του προγράμματος MED.
Ελλάδα
ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ [ΤΟΠ.ΑΠ.],  Θεσσαλονίκη
Απόστολος (‘Αλκης) Καλλιαντζίδης, πρόεδρος-διαχειριστής
Jean-Louis Valls, γάλλος εξωτερικός εμπειρογνώμονας της ΤΟΠ.ΑΠ.
Éric Gazon, γάλλος εξωτερικός αξιολογητής του έργου Philoxenia Plus
Ορέστης Καλλιαντζίδης, oικονομολόγος
Ιταλία

Associazione Eurokom, Τζέρασε
Loredana Panetta, εκπρόσωπος της Eurokom
Caterina Pratico, τοπική συντονίστρια
Alessandra Tuzza, υπεύθυνη επικοινωνίας
Κύπρος
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (ΑΝΕΤΕΛ)

Μιχάλης Ζάνος, διευθυντής
Ευδοκία Μπαλαμού, επικεφαλής της ομάδας ευρωπαϊκών σχεδίων
Σλοβενία
e-Zavod, Πτούϊ Σλοβενίας
Matjaz Fras, αρμόδιος του σχεδίου Philoxeniaplus
Gauthier Cante, διερμηνέας

Σλοβενία
Sinergija, Αναπτυξιακή Εταιρεία, εξωτερικός εταίρος του σχεδίου
Natasa Vugrinec Tratjek, συνεργαζόμενη επαγγελματίας
Γαλλία
Collectif Ville-Campagne, Λιμόζ
Mathieu Sechaud, αρμόδιος του Collectif Ville Campagne
Ισπανία
Diputación Provincial de Teruel, Αραγκόν
Julio Esteban, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, αναπληρωτής της χωρικής ανάπτυξης
Luis Munoz, προϊστάμενος του Γραφείου ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Ισπανία
Comarca Comunidad de Teruel, εξωτερικός εταίρος
Joaquin Juste, πρόεδρος
Carmen Alonso, προϊσταμένη του Γραφείου εμπορικής ανάπτυξης
Γαλλία
Chambre de commerce et d’industrie du Gers, Ως
Michel Debord, αρμόδιος του Τεχνολογικού Πόλου TELEPARK και των ευρωπαϊκών σχεδίων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) του Ζερς
Juan Manuel MORA REY, βοηθός συντονιστή του ΕΒΕ του Ζερς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ