Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Δύο υποτροφίες για σπουδαστές από τις πυρόπληκτες περιοχές του 2023


Με τις πυρκαγιές να έχουν «σαρώσει», καταστρέψει και «πληγώσει» πολλά σημεία της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, το Perrotis College προκηρύσσει δύο υποτροφίες στο προπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Επιστήμη», για σπουδαστές από τις πυρόπληκτες περιοχές.

Πλέον, έχει γίνει κατανοητό σε όλους ότι η περιβαλλοντική κρίση είναι παρούσα. Οι μεγάλες πυρκαγιές του 2021 και του 2023 κατέστρεψαν ένα σημαντικό ποσοστό δασών και άλλων περιοχών στην Ελλάδα και ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για να επανέλθει η ισορροπία στην αλληλεπίδραση περιβάλλοντος-ανθρώπου.

Η Ελλάδα (και όχι μόνο) έχει ανάγκη από περιβαλλοντικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις διαδικασίες του παρελθόντος και του παρόντος, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν αξιόπιστες και επιστημονικά διαπιστευμένες προβλέψεις για το μέλλον. Επιπλέον, να μπορούν να δεσμευτούν για την καταπολέμηση της ρύπανσης, την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο και θέλοντας να ενισχύσει περισσότερο το περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό ‘αποτύπωμά’ του, το Perrotis College παρέχει το προπτυχιακό πρόγραμμα ‘B.Sc. στην Περιβαλλοντική Επιστήμη’. Προσφέρει πολύτιμη γνώση σε ένα πολύπλευρο πεδίο έρευνας που εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εδάφους, του νερού, του αέρα στη βιόσφαιρα και των ζωντανών οργανισμών της, μελετώντας τις δυναμικές αλληλεξαρτώμενες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ αυτών των τεσσάρων παραμέτρων.

Οι έννοιες κλιματική κρίση, κυκλική οικονομία, αειφορία, προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη, έχουν ενσωματωθεί στη γνώση που παρέχει το Perrotis College, αναδεικνύοντάς το σε ένα από τα περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία είναι ο οδικός χάρτης για τη βιωσιμότητα της οικονομίας της ΕΕ, ωθεί όλο και περισσότερους να στρέψουν το βλέμμα και να εργαστούν πάνω στα γενικότερα ζητήματα του περιβάλλοντος.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υποτροφίες: Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.perrotiscollege.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310492854 και 2310492810

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ