Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

Ενημέρωση από το Δήμο Σκύδρας για την υποβολή αιτήσεων δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Πληροφορούμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), η κατάθεση των οποίων γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος, (www.keaprogram.gr) είτε με απευθείας υποβολή της αίτησης με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. είτε μέσω των Δήμων (Δημαρχεία – ΚΕΠ).

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής :

1.Εισοδηματικά κριτήρια:

Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, τους έξι (6) τελευταίους μήνες, πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

Ενδεικτικά παρατίθενται, οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Σύνθεση Νοικοκυριού
Εξαμηνιαίο Εισόδημα
Μονοπρόσωπο Νοικοκυριό
1.200 ευρώ
Δύο ενήλικες ή μονογονεΪκή με ένα ανήλικο
1.800 ευρώ
Δύο ενήλικες και ένα ανήλικό ή μονογονεϊκή με δύο ανήλικα
2.100 ευρώ
Τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα ή μονογονεϊκή με τρία ανήλικα
2.400 ευρώ
Τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα ή μονογονεϊκή με τέσσερα ανήλικα
2.700 ευρώ
Τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα ή μονογονεϊκή με πέντε ανήλικα
3.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού
Για κάθε  επιπρόσθετο ενήλικα στην ωφελούμενη μονάδα: 600ευρώ ανά εξάμηνο
Για κάθε επιπλέον τέκνο στην ωφελούμενη μονάδα: 300ευρώ ανά εξάμηνο
Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού ανά εξάμηνο.
2.Περιουσιακά κριτήρια:
α. Ακίνητη περιουσία: Δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000 ευρώ  για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
β. Κινητή περιουσία:
Για Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ),  Μικτής Χρήσης (ΜΧ) αυτοκίνητα ή δικύκλων να μην υπερβαίνει στο σύνολό τους το ποσό των 6.000 ευρώ.
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού μέχρι 14.400 ανάλογα την σύνθεση του νοικοκυριού
 γ. Περιουσιακό τεκμήριο:
το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως δηλώθηκαν στο Ε1, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος =όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού Χ (επί) μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος :
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
-δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
-δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
-δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,
όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1
3.Κριτήρια διαμονής:
Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.
Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά περίπτωση στους Δήμους, αφορούν σε περιπτώσεις διαφορετικής μονίμου κατοικίας ή διαφορετικής σύνθεσης νοικοκυριού ή μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης
Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην επόμενη φορολογική δήλωση, διαφορετικά θα διακοπεί  η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης και θα επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά .
Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδια είναι τα στελέχη στο Δημαρχείο Σκύδρας: Μανώλης Γαλλιός,ΧαρούλαΓραμματοπούλου,ΓεωργίαΜιχαηλίδου:2381351876,ΕλένηΕυαγγελίδου:2381351882,ΠετρούλαΚολυμπάρη:2381351881,ΔημήτρηςΠορτοκαλίδης:2381351887,ΝικόλαοςΦιλούκατζης:2381351867,Μελέτης Χριστόπουλος:2381351866.
Στο Κ.Ε.Π. Σκύδρας: Ελένη Γιάγκου, Μαρία Αποστόλου, Κωνσταντίνος Πασπαλάς:  2381351901-4 και στο Κ.Ε.Π.Μενηίδας: Μαρία Μπαρμπαγιάννη και Θεοδώρα Κουκουνιά:2381351740-1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ