Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στήριξης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», έδωσε με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας για τις ενισχύσεις «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών», παρατείνεται μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016.

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης – φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου 2017, να υποβάλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Φάνης Παπάς, «οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενισχύσεων για την εκκίνηση επιχειρήσεων νέων γεωργών έχουν πλέον νέα προθεσμία για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Εμείς θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους, οι οποίοι σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα στην Κεντρική Μακεδονία, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες ενίσχυσης που δίνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020. Η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού είναι ο αντικειμενικός στόχος των συγκεκριμένων ενισχύσεων πρώτης εγκατάστασης και εκκίνησης γεωργικών επιχειρήσεων και θεωρούμε ότι αποτελούν ευκαιρία για νέους ανθρώπους που βιώνουν τον εφιάλτη της ανεργίας και πραγματικά βλέπουν διέξοδο στον πρωτογενή τομέα. Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δρομολογήσαμε άμεσα το Πρόγραμμα και δίνουμε τη νέα παράταση, προκειμένου να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Η γεωργία δίνει πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται νέο ‘αίμα’, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί, να ακολουθήσει τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και να παραμείνει ο πιο σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας. Οι ενισχύσεις για την εκκίνηση επιχειρήσεων αποτελούν σημαντικό κίνητρο για τους νέους γεωργούς».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ