Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

Τραπεζικός λογαριασμός σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ;

Στα δικαιώματα των καταναλωτών σχετικά με τον βασικό τραπεζικό λογαριασμό τους σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ αναφέρεται κείμενο που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας.

«Ίσως επιθυμείτε ή χρειάζεστε να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε άλλη χώρα της ΕΕ. Αν διαμένει νόμιμα σε χώρα της ΕΕ δικαιούστε να ανοίξετε έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών. Οι τράπεζες δεν μπορούν να σας απορρίψουν αίτηση για άνοιγμα βασικού λογαριασμού πληρωμών με το αιτιολογικό ότι δεν ζείτε στη χώρα όπου εδρεύει η τράπεζα. Το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει για τραπεζικούς λογαριασμούς άλλου είδους, όπως λογαριασμούς καταθέσεων» ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.


Πότε μπορούν οι τράπεζες να σας αρνηθούν το άνοιγμα βασικού λογαριασμού πληρωμών

Μια τράπεζα μπορεί να αρνηθεί να ανοίξει λογαριασμό αν δεν τηρεί ο ενδιαφερόμενος τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με το ξέπλυμα χρημάτων και τη χρηματοδότηση τρομοκρατών.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι τράπεζες μπορεί να αρνηθούν να ανοίξουν βασικό τραπεζικό λογαριασμό, αν ο ενδιαφερόμενος διατηρεί ήδη παρόμοιο λογαριασμό σε άλλη τράπεζα της ίδιας χώρας.

Αν κάποιος καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα βασικού λογαριασμού πληρωμών εκτός της χώρας όπου ζει, οι τράπεζες σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ίσως του ζητήσουν να αποδείξει ότι έχει πραγματικό συμφέρον να κάνει κάτι τέτοιο, π.χ. αν ζει σε μια χώρα και εργάζεστε σε μια άλλη.


Χαρακτηριστικά ενός βασικού λογαριασμού

Ο βασικός λογαριασμός πληρωμών είναι ένας λογαριασμός που καλύπτει τις κυριότερες συναλλαγές της καθημερινής σας ζωής, όπως:
* καταθέσεις
* αναλήψεις μετρητών
* είσπραξη και καταβολή πληρωμών (π.χ. άμεσες χρεώσεις και αγορές με κάρτα)

Με το άνοιγμα τέτοιου λογαριασμού δικαιούται επίσης ο κάτοχος μια κάρτα πληρωμών την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί για την ανάληψη χρημάτων και την πληρωμή αγορών που πραγματοποιεί είτε ηλεκτρονικά είτε στα καταστήματα.

Όπου ισχύει, η τράπεζα πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού του κατόχου. Ωστόσο, οι τράπεζες δεν υποχρεούνται να παρέχουν διευκολύνσεις υπερανάληψης ή άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι τράπεζες ίσως εξακολουθούν να χρεώνουν ετήσιο τέλος για έναν τέτοιο βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Το τέλος αυτό πρέπει να κινείται σε λογικά επίπεδα.


Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού

Μπορείτε να αλλάξετε τραπεζικό λογαριασμό, μεταβαίνοντας σε άλλη τράπεζα στην ίδια χώρα της ΕΕ. Η νέα σας τράπεζα οφείλει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες.

Οφείλετε να δηλώσετε στη νέα σας τράπεζα ότι επιθυμείτε να μεταφέρετε τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές στον νέο σας λογαριασμό.

Στη συνέχεια, αυτή θα φροντίσει ώστε η παλιά σας τράπεζα να της διαβιβάσει όλα τα στοιχεία σας και να ακυρώσει τυχόν πάγιες εντολές. Η νέα σας τράπεζα πρέπει επίσης:
* να ενημερώσει τους τρίτους, π.χ. τον εργοδότη σας, τον φορέα κοινωνικής σας ασφάλισης και τους παρόχους κοινωφελών υπηρεσιών, ότι έχετε αλλάξει λογαριασμό
* να δημιουργήσει τις νέες πάγιες εντολές σας
* να δεχτεί σχετικές άμεσες χρεώσεις στον νέο λογαριασμό

Αν αποφασίσετε να κλείσετε τον παλιό σας λογαριασμό, ίσως χρειαστεί να καταβάλετε ένα τέλος.

Αν προκύψουν έξοδα κατά τη διαδικασία αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού, επειδή η τράπεζα έχασε μια προθεσμία (π.χ. για την ακύρωση πληρωμής) ή έκανε ένα λάθος, η τράπεζα οφείλει να σας καλύψει αυτά τα έξοδα.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, μπορείτε να κάνετε χρήση της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Για να γίνει πιο κατανοητό αναφέρεται και το εξής παράδειγμα που δείχνει ότι η αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού δεν είναι πάντα απλή υπόθεση.

Όταν η Σουζάνα μετακόμισε από την Τουλούζη στο Παρίσι, αποφάσισε να αλλάξει τράπεζα. Ζήτησε από τη νέα της τράπεζα στο Παρίσι να μεταφέρει όλες τις πληρωμές της στον νέο τραπεζικό λογαριασμό και να κλείσει τον παλιό της λογαριασμό στην Τουλούζη.

Η τράπεζα του Παρισιού ζήτησε από την τράπεζα της Τουλούζης να ακυρώσει όλες τις πάγιες εντολές και να κλείσει τον λογαριασμό της Σουζάνας.

Στη συνέχεια, δημιούργησε νέες πάγιες εντολές από τον νέο λογαριασμό. Ξέχασε όμως να ενημερώσει τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος επέβαλε πρόστιμο στη Σουζάνα όταν δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα ο λογαριασμός της.

Η Σουζάνα διαμαρτυρήθηκε στην τράπεζά της στο Παρίσι, η οποία συμφώνησε να της επιστρέψει το ποσό του προστίμου και να διορθώσει την πάγια εντολή πληρωμής του κινητού τηλεφώνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ