Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Φοιτητικό επίδομα στέγασης 2016: Ποιοι μπορούν να το πάρουν και πώς

Ανοικτή παραμένει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους φοιτητές για τη χορήγηση του φοιτητικού επιδόματος στέγασης, ύψους 1000 ευρώ.

Οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα του 2016 μπορούν να γίνουν μετά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης και την έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος για το εισόδημα του 2016, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Ποιοι μπορούν να πάρουν το φοιτητικό επίδομα 2016
  • Οι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Οι φοιτητές που διαμένουν σε σπίτι με ενοίκιο, λόγω των σπουδών του, σε άλλη πόλη (ή σε άλλο δήμο-κοινότητα του Νομού στον οποίο βρίσκεται η Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά) από αυτή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του
  • Οι γονείς δεν θα πρέπει να έχουν στην κυριότητα τους σπίτι στην πόλη όπου σπουδάζει ο φοιτητής
  • Το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας (για το έτος 2015) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
  • Όταν οι γονείς είναι ιδιοκτήτες κατοικιών, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 200 τμ. Εξαίρεση αποτελούν οι κατοικίες που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για το φοιτητικό επίδομα

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΟΝΕΑ)
(Αν η αίτηση με τα κατά νόμο δικαιολογητικά κατατεθεί από το φοιτητή χρειάζεται εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο γονέα). (Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δυο γονείς,
β) είναι πάνω από 25 ετών,
γ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης
δ) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού)
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
(χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος του/της φοιτητή/τριας (απαραίτητη προϋπόθεση να έχει επιτύχει στα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους)
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)
Οικονομικού έτους 2016 Εισοδήματα του 2015 (εισόδημα έως 30.000 ευρώ και επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί (πέραν του ενός)
4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ε9)
(ο ίδιος ο φοιτητής ή ο γονέας να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200τ.μ με εξαίρεση δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους)
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
7.ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
8.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΒΑΝ (Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με πρώτο αναγραφόμενο όνομα τον/την δικαιούχο)
9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ