Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 (όλα τα θέματα)

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Θέμα 1ο :
  Επικύρωση Πρακτικών της 11ης/11-04-2013 και  13ης/23-05-2013 Συνεδρίασης Περιφερειακού   Συμβουλίου Κ.Μ.
Εισηγητής :
 Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Θέμα 2ο :
12η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής :
Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο
1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, χρηματοδοτούμενου από τούς Κεντρικούς Πόρους (Κ.Α.Π) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).
Εισηγητές :
1.Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
2.Χρήστος Γκουντενούδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.

Θέμα 4ο:
1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφειακής Ενότητας Κιλκίς 2013 χρηματοδοτούμενο από α) Ιδίους Πόρους (Τέλη μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και β) Τ.Ε.Ο (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας).
Εισηγητές:
1.Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2.Χρήστος Γκουντενούδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.

Θέμα 5ο:
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
Εισηγητές:
1.Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
2.Σοφία Μαυρίδου Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε Πιερίας.

Θέμα 6ο:
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε Σερρών.
Εισηγητές:
1.Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
2.Ιωάννης Μωυσιάδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 7ο:
Εκκαθάριση της Αμιγούς Νομαρχιακής  Επιχείρησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Α.Ν.Ε.Α.Π) Κιλκίς και απαλλαγή των εκκαθαριστών που ορίστηκαν με την υπ΄άριθμ. 207/23-06-2012 απόφαση Π.Σ.Κ.Μ.
Εισηγητές
Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.

Θέμα 8ο
Αντικατάσταση αιρετού μέλους ως εκπρόσωπος της  Ν.Α.Χ. στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ».
Εισηγητής
 Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής.

Θέμα 9ο
Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ειρηνούπολης (νυν Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας) στην Περιφερειακή Ενότητα  Ημαθίας Π.Κ.Μ.
Εισηγητής
 Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας.

Θέμα 10ο
Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για την αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.
Εισηγητής
Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφεριάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
Θέμα 11ο
Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου  Κεντρικής Μακεδονίας του περιφερειακού συμβούλου κ. Γαβριήλ Αβραμίδη ( 18η/29.8.2013, 19η/12.9.2013 και 20η/16.9.2013).
Εισηγητής
Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ