Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Με κέρδη, παρά τις αυξημένες προβλέψεις, “έκλεισε” το 6μηνο η ΕΥΑΘ Α.Ε.

Υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα, παρά τις αυξημένες προβλέψεις, κατέγραψε η ΕΥΑΘ Α.Ε. στο εξάμηνο 2016, σημειώνοντας στα μικτά και τα προ φόρων κέρδη της αύξηση μεγαλύτερη του 13%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2016, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 37,8 εκατ. ευρώ έναντι 37,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 1,25%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 15,9 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 13,24%. Τα προ φόρων κέρδη άγγιξαν τα 10,7 εκατ. ευρώ έναντι των 9,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 13,34%, ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 5,49 εκατ. ευρώ έναντι 5,54 εκατ. του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου (μείωση 0,97 %) λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%.

«Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατηρεί σταθερά υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα. Το δικό μας στοίχημα, ως νέα διοίκηση, είναι αφενός να λειτουργούμε με διαφάνεια και δημοκρατία και αφετέρου να “επιστρέφουμε” τα κέρδη της εταιρείας με έργα στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Στην κατεύθυνση αυτή, η πρόσληψη 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ, η οποία επιτεύχθηκε κατόπιν πιέσεων της νέας διοίκησης, θα επιτρέψει στην εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ