Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Διάθεση Υγειονομικού Προσωπικού

Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                      Θεσσαλονίκη 30 Ιουλίου 2020
                                                                                     Α.Π.:49/2020
Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης
           Μ.Μ.Ε.
                                                   
Θέμα: Διάθεση Υγειονομικού Προσωπικού

                                   
     Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης .Έγινε κοινωνός παράπονων από μεγάλη μερίδα μελών μας, μετά τις δηλώσεις του υφυπουργού πολιτικής προστασίας.
Που αφορά την διάθεση Υγειονομικού προσωπικού (Αξκών - υπξκών) σε σημεία εισόδου της πόλης (αεροδρόμιο λιμάνι) , αλλά και με  τρίμηνες αποσπάσεις στην νησιωτική Ελλάδα .

     Σας επισημάνουμε ότι η εν λόγω διάθεση αντιπαρέρχεται με την κύρια  αποστολή του Υγειονομικού στρατιωτικού προσωπικού , που είναι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α.  , ήδη το προσωπικό του  στρατιωτικού νοσοκομείου  όλους τους προηγούμενους μήνες είχε επιβαρυνθεί με την πανδημία που υπήρχε στη χώρα μας.

    Μην ξεχνάμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει ανάκληση αδειών για το συγκεκριμένο προσωπικό και τώρα που έχουν χαλαρώσει τα μέτρα της πανδημίας μια ακόμη αποστολή, που δεν είναι στα πλαίσια της αρμοδιότητας του τους επιβάλει σε κατάσταση συναγερμού .

      Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες

       

Για το
Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-
             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος
     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                 ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ