Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

Πως θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Τι ισχύει για επαγγελματίες, μπλοκάκια, αγρότες

Σε δόσεις άρχισαν να δίδονται στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εργασίας οι εγκύκλιοι και οι αποφάσεις για τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών βάσει εισοδήματος.
Ως βάση υπολογισμού των εισφορών θα χρησιμοποιηθούν τα εισοδήματα του 2015 –καθώς αυτό είναι το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες στο υπουργείο Οικονομικών- ενώ μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2017 οπότε θα εμφανιστούν και τα εισοδήματα του 2016 προβλέπεται να γίνει συμψηφισμός μέχρι το τέλος του 2017.

Για την εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, θα δημοσιευτούν τουλάχιστον τέσσερις εγκύκλιοι:

1. Η πρώτη αφορά στους αυτοπασχολούμενους και στους ελεύθερους επαγγελματίες

2. Η δεύτερη αφορά στους αγρότες

3. Η 3η αφορά στα μέλη διοικητικού συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών που αμείβονται είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή χωρίς και

4.Η 4η αφορά στους έχοντες εισοδήματα από «μπλοκάκια». Ειδικά η τελευταία εγκύκλιος –η οποία είναι και η πιο «δύσκολη» δεδομένου ότι βάσει νόμου θα πρέπει να καθορίζει πώς θα γίνεται ο επιμερισμός των ασφαλιστικών εισφορών ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο, αναμένεται να υπογραφεί αύριο καθώς υπάρχουν θέματα σε εκκρεμότητα τα οποία ακόμη δεν έχουν αντιμετωπιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του theTOC.gr, για τον καταμερισμό των ασφαλιστικών εισφορών ενός εργαζόμενου με «μπλοκάκι» (σ.σ ως τέτοιος ορίζεται αυτός που ουσιαστικά προσφέρει υπηρεσίες μισθωτού χωρίς όμως να έχει υπογράψει σύμβαση με σχέση εξαρτημένης εργασίας) το υπουργείο Εργασίας θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Αν μέσω του συστήματος εντοπίζεται ότι το ίδιο ΑΦΜ του «μπλοκάκια» δηλώνεται σε μέχρι και δύο εργοδότες, τότε οι εργοδότες αυτοί θα καλούνται να πληρώσουν τα δύο τρίτα των ασφαλιστικών εισφορών και ο εργαζόμενος το ένα τρίτο. Αν οι εργοδότες αποδειχθούν περισσότεροι από δύο, τότε ο εργαζόμενος θα επωμίζεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες θα υπολογίζονται με συντελεστή 26,95% μόνο για κύρια ασφάλιση και υγεία.

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες που διέρρευσε από το υπουργείο Εργασίας, η βάση υπολογισμού για τον υπολογισμό των εισφορών θα είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα. Δηλαδή, θα χρησιμοποιηθεί το ποσό που προκύπτει από τα εκκαθαριστικά του 2016 από το οποίο έχουν αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2015. Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί φορολογική δήλωση του επαγγελματία, θα γίνεται προσωρινός καταλογισμός με βάση το ελάχιστο ποσό (158 ευρώ) και τα υπόλοιπα χρήματα θα αναζητηθούν όταν γίνει διαθέσιμη στις αρχές η φορολογική δήλωση.

Σε περιπτώσεις που κάποιο πρόσωπο καταβάλει εισφορές και ως μισθωτός ή έχει παράλληλη δραστηριότητα, βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών θα είναι το άθροισμα από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος ή το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα.

Τι θα ισχύει για τους αγρότες

Η εγκύκλιος για τους αγρότες, ορίζει ότι η κατώτατη βάση υπολογισμού των εισφορών θα είναι το 70% του κατώτατου μισθού δηλαδή το ποσό των 410,2 ευρώ

ΕΡΓΑΝΗ όποιος απασχολεί άτομα με δελτίο παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να δηλώνει την απασχόληση. Το σύστημα θα διαπιστώνουμε πόσοι έχουν τον ίδιο εργοδότη.

Για τους /τις συζύγους, και τα ενήλικα τέκνα, στις περιπτώσεις οικογενειακής εκμετάλλευσης, η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού εισοδήματος της εκμετάλλευσης, δια του αριθμού των μελών, διαιρούμενο δια 12.

Και στην περίπτωση των αγροτών, όταν υπάρχει πολλαπλή δραστηριότητα, η μηνιαία βάση υπολογισμού αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ