Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Σχετικά με την επιλογή Γενικού Διευθυντή του ΟΚΑΝΑ

Στις 30 Απριλίου 2016 ολοκληρώθηκε η θητεία του απελθόντος Γενικού Διευθυντή του ΟΚΑΝΑ, κου Δημητρίου Πλατανιά, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών στον Οργανισμό. Ήδη από τις 6.04.2016 (ΑΔΑ:70ΛΞ4690ΩΡ-Ι7Θ) είχε προκηρυχθεί η θέση του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού και τις κείμενες διατάξεις. Ορίστηκε επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός δέχθηκε 15 αιτήσεις για τη θέση του Γενικού Διευθυντή, οι οποίες αξιολογήθηκαν με αξιοκρατικά κριτήρια και η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5.05.2016 με την επιλογή για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του δρ. Αντωνίου Γκανά, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και πέραν της διοικητικής εμπειρίας διαθέτει πλούσιο ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο στη διοίκηση μονάδων υγείας. Η απόφαση του Δ.Σ. αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 10.05.2016 (ΑΔΑ:ΩΒ6Φ4690ΩΡ-ΑΧ4) Ένσταση υποβλήθηκε από τον απελθόντα Γενικό Διευθυντή, η οποία κρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού στις 24.05.2016 ως απορριπτέα.

Η επιλογή του νέου Γενικού Διευθυντή θα συμβάλει στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού, διευρύνοντας το ρόλο του τόσο στον χώρο της πρόληψης και της θεραπείας των εξαρτήσεων όσο και στον τομέα της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Από το Γραφείο Προέδρου ΟΚΑΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ