Τρίτη 31 Μαΐου 2016

ΣΕΠΒΕ- Πρόσκληση ανέργων 18-24 ετών για συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης

Χίλιοι άνεργοι νέοι και νέες στη Βόρεια Ελλάδα, 18 έως 24 ετών,έχουν την δυνατότητα να καταρτιστούν, να πιστοποιηθούν, να επιδοτηθούν και να ξεκινήσουν να εργάζονται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), μέσω ενός προγράμματος, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ενεργειών (ΕΥΕ/ΕΚΤ).
Το πρόγραμμα έχει τον γενικότερο τίτλο «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών».
Οι δύο φορείς (ΣΕΠΒΕ και ΕΥΕ) απευθύνουν πρόσκληση σε μη οικονομικά ενεργούς νέους/-ες της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, να μπουν στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κόσμο της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας . Tα επόμενα χρόνια, όπως δείχνουν μελέτες, λόγω της διαρκώς αναπτυσσόμενης δυναμικής του, o συγκεκριμένος τομέας θα χρειαστεί να καλύψει περισσότερες από 500.000 θέσεις εργασίας με νέους και νέες επαγγελματίες της Πληροφορικής κάτω των 40 ετών.
Οι πρόσφατες μελέτες κατατείνουν ότι πολλές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, εμφανίζουν χρόνιο έλλειμμα σε ανθρώπους με δεξιότητες στο χώρο της Πληροφορικής και ευρύτερα με ψηφιακές δεξιότητες. Επιπλέον, δεν υπάρχουν επαρκώς καταρτισμένοι νέοι και νέες, ώστε να καλύψουν τις αυξημένες απαιτήσεις των θέσεων που δημιουργούνται. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους υλοποίησης της συγκεκριμένης Πράξης από τους δύο φορείς, ΣΕΠΒΕ και ΕΥΕ/ΕΚΤ.
Ενδεικτικά αναφέρεται επίσης, ότι στις γυναίκες επαγγελματίες της Πληροφορικής το ποσοστό στην Ελλάδα περιορίζεται στο 10% (κάτω του κοινοτικού μέσου όρου).
Οι χίλιοι άνεργοι/-ες από τις 5 Περιφέρειες, 170 άτομα από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 482 από την Κεντρική Μακεδονία, 58 από την Δυτική Μακεδονία, 96 από την Ήπειρο και 194 από την Θεσσαλία, με την συμβουλευτική καθοδήγηση του ΣΕΠΒΕ και μετά την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 380 ωρών, θα αποκτήσουν δεξιότητες σε αντικείμενα όπως: web development, mobile development, cloud computing, digitalmarketing, web design, robotics, e-commerce.Οι δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους, που ξεκίνησαν ήδη να υλοποιούν ΣΕΠΒΕ και ΕΥΕ/ΕΚΤ, είναι μάλιστα επιδοτούμενες τόσο για την θεωρητική όσο και την πρακτική κατάρτισηπου θα λάβουν οι συμμετέχοντες (εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ/ώρα και 3 ευρώ/ώρα αντίστοιχα), ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επιπρόσθετα σε ποσοστό 6,45% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος.
Από τις 380 συνολικά ώρες του προγράμματος, οι 120 αφορούν την θεωρητική κατάρτιση και οι υπόλοιπες (260) αφορούν την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 5 Περιφέρειες,όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα και θα είναι επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί, επίσης, να αμβλύνει την αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων, που αποτελεί το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των 5 Περιφερειών στις οποίες θα υλοποιηθεί.

«Είσαι άνεργος? Είσαι ηλικίας 18-24 ετών? Σκέψου το μέλλον σου»,υπογραμμίζουν οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΒΕ προσκαλώντας τους δικαιούχους νέους και νέες να επιλέξουν ειδικότητες και να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://edu.sepve.org.gr.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, λήγει στις 29 Ιουνίου και η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει βάση μοριοδότησης.

Στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα δηλώνουν συμμετοχή και οι επιχειρήσεις, που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να απασχολήσουν καταρτιζόμενους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ