Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας

Με τα παρακάτω τριάντα τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 4/12/2015 κι ώρα 20:00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:

1)Αποδοχή ποσού 60.140,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Δ΄ κατανομή), αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές, ψήφιση πίστωσης.

2)Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων κι αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015.

3)Τροποποιηση ποσού ρύθμισης οφειλών πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Σ. προς το Ι.Κ.Α.

4)Διοργάνωση χριστουγεννιάτικου τραπεζιού και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 300€.

5)Επιστροφή ποσού 5.673,63€ από ρύθμιση οφειλών.

6)Επιστροφή ποσού 224,80€ σε δημότη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

7)Έγκριση της αρ.87/2015 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. – Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. για τον προϋπολογισμό 2016.

8)Έγκριση της αρ.88/2015 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. – Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. για την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων 2016.

9)Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα των «Εργασιών καθαρισμού αντιπλημμυρικών αυλάκων Δήμου Σκύδρας».

10)Έγκριση της αρ.83/απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για έγκριση προδιαγραφών και διαδικασία για την κατασκευή πεζοδρομίου από δημότη στη Δ.Κ. Σκύδρας.

11)Έγκριση της αρ.82/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τροποποίηση της αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σκύδρας με το χαρακτηρισμό πεζόδρομων των δρόμων μεταξύ του Ο.Τ. 42α πλατείας και των Ο.Τ. 42 και 48, και τμήματος επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου πλάτους 3 μέτρων σε συνέχεια των παραπάνω δρόμων και παράλληλα με την πλατεία και την κατάργηση των τεσσάρων προεξοχών σχήματος λοβού στις κορυφές της πλατείας.

12)Έγκριση της αρ.86/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την πρόθεση απευθείας ανταλλαγής δημοτικής έκτασης 1.626,91 τ.μ. στην Τ.Κ. Ριζού.

13)Έγκριση της αρ.88/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον Κανονισμό Κοιμητηρίων Δήμου Σκύδρας.

14)Έγκριση της αρ.75/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αίτημα παραχώρησης τμήματος του ΒΚ 1421 δημοσίου κτήματος που εμπίπτει στον αρ. Ο.Τ. Γ14 χαρακτηρισμένο χώρο Πνευματικού Κέντρου ρυμοτομικού σχεδίου Σκύδρας.

15)Έγκριση της αρ. 81/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για απομάκρυνση – αποξήλωση περιπτέρου του θανόντα Δημητρίου Ιγνατιάδη του Ιωάννη στην Τ.Κ. Αρσενίου.

16)Έγκριση της αρ. 76/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δένδρων στο Γυμνάσιο Σκύδρας.

17)Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων».

18)Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων περιοχής Ριζού Δήμου Σκύδρας».

19)Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Καλής, Ανύδρου, Προφήτη Ηλία, Μανδάλου Δήμου Σκύδρας.

20)Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δάφνης, Λιποχωρίου, Πετριάς Δήμου Σκύδρας».

21)Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Αρσενίου Δήμου Σκύδρας».

22)Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Πετριάς, περιοχή Βάλτος, Δήμου Σκύδρας».

23)Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Δάφνης – Προφήτη Ηλία Δήμου Σκύδρας».

24)Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Καλής, Καλλίπολης, Μανδάλου Δήμου Σκύδρας».

25)Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Αρσενίου, Λουτροχωρίου Δήμου Σκύδρας».

26)Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για την «Προμήθεια λαμπτήρων και ειδών ηλεκτροφωτισμού»

27)Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων περιοχής Ριζού Δήμου Σκύδρας».

28)Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παράδοσης – παραλαβής για την πράξη «Υπηρεσίες δικτύου κοινωνικής φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας και ειδικών ομάδων πληθυσμού στο Δήμο Σκύδρας».

29)Αίτημα ανανέωσης παραχώρησης δύο καταστημάτων συνολικού εμβαδού 104 τ.μ. και μιας αίθουσας συγκέντρωσης εμβαδού 130,50 τ.μ. στον οικισμό του τέως ΟΕΚ «ΣΚΥΔΡΑ 1» του Δήμου Σκύδρας.

30)Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης (Σχολικός Κλήρος) του αγροκτήματος της Τ.Κ. Αρσενίου του αρ.584 αγροτεμαχίου έκτασης 27.000 τ.μ. και του αρ. 508 έκτασης 9.945 τ.μ.

31)Ανανέωση επαγγελματικής άδειας λαϊκής αγοράς.

32)Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Σανδαλίου στον Σύλλογο « Οι Τραντέλληνες».

33)Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας στο Κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Προφήτη Ηλία στον Σύλλογο «Ονειροχώρα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ