Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΜ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΩΣ ΤΟ 2015

Στον πάγο μπαίνουν για τα επόμενα δύο έτη οι προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να μην εισπράξουν και τις αντίστοιχες μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται λόγω της μετάβασης από κάποιον βαθμό σε ανώτερο.

Χωρίς και το πριμ αποδοτικότητας που προβλέπει το νέο μισθολόγιο θα μείνουν οι υπάλληλοι έως το 2015.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης με την καθιέρωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων για τους δημοσίους υπαλλήλους, βάσει των οποίων θα γίνονται οι προαγωγές, αλλά και για τις οργανικές μονάδες του Δημοσίου περιλαμβάνεται στο προεδρικό διάταγμα που παρουσιάστηκε χθες από την ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και έπειτα από διαβούλευση μιας εβδομάδας θα αποσταλεί προς έγκριση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα Νέα, η έναρξη εφαρμογής του συστήματος τοποθετείται στις αρχές του 2013 και με δεδομένο ότι προβλέπεται η αξιολόγηση να είναι ετήσια, τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στις αρχές του 2014, οπότε και θα δοθεί το πράσινο φως για προαγωγές.

Η βαθμολόγηση

Με βαθμολογική και μισθολογική στασιμότητα θα βρεθούν αντιμέτωποι όσοι δημόσιοι υπάλληλοι κριθούν ανεπαρκείς και δεν πετύχουν τους στόχους αξιολόγησης. Τρία είναι τα βασικά κριτήρια που θα αποτελέσουν τη βάση αξιολόγησης: η διοικητική ικανότητα, η συμπεριφορά και η απόδοση κάθε υπαλλήλου.

Στο τέλος κάθε έτους κάθε δημόσιος υπάλληλος θα είναι υποχρεωμένος να υπογράφει με τον προϊστάμενό του ένα «συμβόλαιο απόδοσης» στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι ατομικοί στόχοι του υπαλλήλου και η συμβολή τους στην επίτευξη των συνολικών στόχων του φορέα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα κάθε ενέργειας ή δράσης, οι δείκτες μέτρησης επίτευξης των στόχων, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Οι υπάλληλοι δεν θα αξιολογούνται από τους άμεσους προϊσταμένους τους, αλλά από εκείνους της ανώτερης οργανικής μονάδας. Για παράδειγμα, αν ανήκουν σε κάποια διεύθυνση υπουργείου, αρμόδιος για την αξιολόγησή τους δεν θα είναι ο διευθυντής τους, αλλά ο γενικός διευθυντής υπό την εποπτεία του οποίου βρίσκεται η διεύθυνση.

Οι άμεσοι προϊστάμενοί τους θα έχουν ωστόσο ρόλο εισηγητή στο πλαίσιο της αξιολόγησης, με ιδιαίτερη βαρύτητα ειδικά για τα κριτήρια διοικητικής ικανότητας και συμπεριφοράς για τα οποία δεν προβλέπεται βαθμολόγηση μέσω μορίων, σε αντίθεση με το κριτήριο απόδοσης του υπαλλήλου όπου ορίζονται συγκεκριμένοι δείκτες και βαθμολογούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ