Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Στο ΣτΕ τα σχέδια για Ανώτερες Σχολές Κινηματογράφου και Τηλεόρασης

Διαβιβάστηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη διατύπωση παρατηρήσεων πριν τη διαβίβασή τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τις Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης

Τα Προεδρικά Διατάγματα αφορούν τηνοργάνωση και λειτουργία των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης, τα προσόντα για την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού και την επικαιροποίηση του απαιτούμενου κτιριακού και τεχνικού εξοπλισμού τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατήσεις που είχαν υποβληθεί κατά τη δημόσια διαβούλευση, η υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Άντζελα Γκερέκου εισηγήθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, βελτιώσεις αναφορικά με:

• τη σύνδεση της ποσότητας του τεχνικού εξοπλισμού με τον αριθμό των σπουδαστών της κάθε Σχολής, διατηρώντας, σε κάθε περίπτωση, την ύπαρξη ενός κατώτατου ορίου εξοπλισμού ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των Σχολών,
• την εισαγωγή διάταξης με την οποία επιτρέπεται η διδασκαλία και προαιρετικών μαθημάτων, δίνοντάς έτσι στις Σχολές τη δυνατότητα να εντάξουν στο πρόγραμμά τους τόσο την τεχνική του φιλμ όσο και άλλα μαθήματα που θα συμβάλουν στην αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών τους,
• την πρόβλεψη εύλογου χρόνου, πέραν της τριετίας, για την ολοκλήρωση της φοίτησης αλλά και τον καθορισμό ανώτατου ορίου φοίτησης (5ετία) προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο των «αιωνίων σπουδαστών»,
• την αντικατάσταση δυσανάλογα απαιτητικών προϋποθέσεων για τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ