Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης έδωσε το στίγμα για την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, η οποία ανασχεδιάζεται για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, με εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 27/9.

Ο σχεδιασμός της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ), σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και τις Περιφερειακές Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, συζητήθηκε η πρόταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων της εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, δηλαδή του νέου «ΕΣΠΑ».

Ο κ. Θεοδωρίδης, στην εισήγησή του, τόνισε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της σημερινής κρίσης και επισήμανε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Ακολουθούν αποσπάσματα της εισήγησης του κ. Θεοδωρίδη:

«Η κρίση της Χώρας την τρέχουσα συγκυρία εντάσσεται μεν στην κρίση του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά είναι διαφορετική. Και ως προ τα δημοσιονομικά μεγέθη και ως προς το χρέος και ως προς τις προϋποθέσεις εξόδου απ΄ αυτήν.

Απαιτείται επομένως μία στρατηγική αντιμετώπιση της κρίσης και των επιπτώσεών της η οποία να βασίζεται:

α. Στους όρους και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των πόρων της πραγματικής οικονομίας.

β. Στους όρους και τις προϋποθέσεις οργάνωσης της διοίκησης της Ανάπτυξης, παρεμβαίνοντας σαρωτικά στις αρρυθμίες και τις αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Γ. Στις προτεραιότητες όρων και προϋποθέσεων άμεσης επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας ως αφετηρίας και βάσης ανάκαμψης του παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας και της χώρας.

Στόχος της πρότασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων της Στρατηγικής Ευρώπης 2020 (EU 2020). Συνεπώς, αυτό που ενδιαφέρει είναι η αντιστοίχηση των ελληνικών κεντρικών και περιφερειακών σχεδιασμών με τους θεματικούς στόχους της EU 2020, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα των επιδιώξεων των περιφερειακών σχεδιασμών με τα πεδία χρηματοδοτήσεων της EU 2020.

Ο πολιτικός σχεδιασμός της Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη διαχείριση των επιπτώσεών της, είναι μία μοναδική πολιτική πράξη που νομιμοποιεί τη συλλογική και προσωπική λειτουργία του καθενός από τους Περιφερειακούς Συμβούλους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ