Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΠΡΩΤΗ ΚΛΗΣΗ eCALL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πρώτες δοκιμές του αυτόματου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall, στo πλαίσιο του πιλοτικού έργου eΚΛΗΣΗ (www.ecall-hellas.eu/). 
Το έργο προετοιμάζει το έδαφος σε εθνικό επίπεδο εν όψει της υποχρεωτικής εφαρμογής της υπηρεσίας eCall σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2014.

Το έργο eKΛΗΣΗ στοχεύει στην υλοποίηση και επίδειξη μιας εθνικής πιλοτικής εφαρμογής του eCall, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος αυτόματης ειδοποίησης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, οπουδήποτε στην Ευρώπη, με τα ίδια τεχνικά πρότυπα και την ίδια ποιότητα υπηρεσίας μέσα από τη χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τον ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112. Το έργο συντονίζει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), με τη συμμετοχή της COSMOTE και της SPACE HELLAS και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ).

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε πρότυπο σύστημα και αφορούσαν στη δρομολόγηση κλήσεων eCall από το IVS (In Vehicle System), το οποίο υλοποιήθηκε από το EΠΙΣΕΥ, προς το PSAP (Public Safety Answering Point), το οποίο αναπτύχθηκε από την SPACE HELLAS, μέσω κατάλληλης προσαρμογής του δικτύου της COSMOTE. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών βελτιστοποιήθηκε το σύστημα συνολικά (IVS, PSAP, δίκτυο κινητής τηλεφωνίας), ενώ τα αποτελέσματα που προκύπτουν πιστοποιούν την ορθή λειτουργία του συστήματος από άκρη σε άκρη και την τεχνολογική ετοιμότητα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας να εξυπηρετεί κλήσεις eCall.

Το ΕΠΙΣΕΥ υλοποίησε τη μονάδα eCall (IVS) εντός ερευνητικού αυτοκινήτου το οποίο και εξόπλισε κατάλληλα για να επιτρέπει κλήσεις έκτακτης ανάγκης eCall. Η κλήση eCall μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε αυτόματα από κάποιον αισθητήρα του οχήματος, είτε χειροκίνητα με το πάτημα ενός κουμπιού.


Η COSMOTE είναι ο πρώτος πάροχος κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που μπορεί να υποστηρίξει κλήσεις eCall, καθώς και ένας εκ των πρώτων στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου eΚΛΗΣΗ, εγκαταστάθηκε και ενεργοποιήθηκε το υπό δοκιμαστική χρήση λογισμικό «Feature 1886: eCall Handling in MSS», μέσω του οποίου, διευκολύνεται και επιταχύνεται ο εντοπισμός του καλούντος, καθώς επιτρέπει τη διάκριση των κλήσεων eCall (με τη χρήση ειδικών επισημάνσεων eCall flags), με εμπλουτισμένη πληροφορία θέσης, οχήματος και τρόπου κλήσης (αυτόματα ή χειροκίνητα), σε σχέση με τις κοινές κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall (PSAP), που υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από τη SPACE HELLAS, αποτελεί το πρώτο στο είδος του πιλοτικό που αναπτύσσεται και δοκιμάζεται επιτυχώς στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή λογισμικού PSAP της SPACE HELLAS υποστηρίζει βασικές λειτουργίες, όπως προειδοποίηση του χειριστή PSAP για άφιξη νέας κλήσης eCall, οπτικοποίηση της εισερχόμενης πληροφορίας (π.χ., MSD) σε ψηφιακούς χάρτες GIS, δυνατότητα διαχείρισης (π.χ., επανάκληση, τερματισμό) κλήσης eCall καθώς και φωνητικής κλήσης με τους επιβάτες του οχήματος, κ.ά. Η εν λόγω εφαρμογή PSAP μπορεί, με τις κατάλληλες επεκτάσεις, να ενσωματωθεί στο πλαίσιο ενός συστήματος 112 για την επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος eCall από τους υπεύθυνους φορείς Πολιτικής Προστασίας, για την έγκαιρη αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων, όπως θανατηφόρα τροχαία, σοβαροί τραυματισμοί και ρύθμιση κυκλοφορίας στους Ελληνικούς δρόμους.

Το έργο eΚΛΗΣΗ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012, θα παρουσιαστεί στο κοινό το Νοέμβριο στην Αθήνα, στο πλαίσιο ημερίδας που θα λάβει χώρα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη του συστήματος eCall σε πραγματικές συνθήκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ