Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ

Εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών Γ. Ραγκούση, με θέμα την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση, απεστάλη σήμερα σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Στόχος του Υπουργείου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του πολιτικού προσωπικού του δημοσίου, με βάση τα προσόντα του, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία προσλήψεων λόγω της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Ετσι, καλούνται όλα τα Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ανεξάρτητες Αρχές να προβούν σε αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών τους. Δηλαδή, σε καταγραφή των κλάδων και των ειδικοτήτων που παρουσιάζουν ελλείψεις σε προσωπικό καθώς και των κλάδων και των ειδικοτήτων που απασχολούν προσωπικό, το οποίο δεν αξιοποιείται επαρκώς.

Για τον σκοπό αυτό, θα γίνει ενημερωτική συνάντηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων όλων των Υπουργείων με τον υπουργό Εσωτερικών την Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011.

Θα ακολουθήσει ενημερωτική Ημερίδα την Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011, που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με θέμα την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος θα διοργανωθεί στα τέλη Ιανουαρίου μια δεύτερη Ημερίδα συζήτησης και επίλυσης των προβλημάτων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν στη διάρκεια της υλοποίησης αυτής της πολιτικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ