Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

Η Κομισιόν ερευνά την Apple για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ροής μουσικής


Η Κομισιόν ενημέρωσε την Apple για την προκαταρκτική της εκτίμηση ότι η εταιρεία στρέβλωσε τον ανταγωνισμό στην αγορά ροής μουσικής καθώς καταχράτηκε τη δεσπόζουσα θέση της για τη διανομή εφαρμογών ροής μουσικής μέσω του App Store της. 
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αντιπρόεδρος Μ.Βεστάγκερ η οποία παρουσίασε τη σχετικά ευρήματα, η Κομισιόν αμφισβητεί την υποχρεωτική χρήση του μηχανισμού αγοράς εντός της εφαρμογής της Apple που επιβάλλεται στους προγραμματιστές εφαρμογών ροής μουσικής για τη διανομή των εφαρμογών τους μέσω του App Store της Apple.

Η Κομισιόν εκφράζει και την ανησυχία ότι η Apple εφαρμόζει ορισμένους περιορισμούς στους προγραμματιστές εφαρμογών που τους εμποδίζουν να ενημερώσουν τους χρήστες iPhone και iPad για εναλλακτικές, φθηνότερες δυνατότητες αγοράς.

Η κοινοποίηση αιτιάσεων αφορά την εφαρμογή αυτών των κανόνων σε όλες τις εφαρμογές ροής μουσικής, οι οποίες ανταγωνίζονται την εφαρμογή ροής μουσικής της Apple "Apple Music" στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Οι ανησυχίες της Κομισιόμν, όπως περιγράφονται στην κοινοποίηση αιτιάσεων, σχετίζονται με το συνδυασμό των ακόλουθων δύο κανόνων που επιβάλλει η Apple στις συμφωνίες της με προγραμματιστές εφαρμογών ροής μουσικής:

- την υποχρεωτική χρήση του ιδιόκτητου συστήματος αγοράς εντός εφαρμογής της Apple ("IAP") για τη διανομή επί πληρωμή ψηφιακού περιεχομένου. Η Apple χρεώνει στους προγραμματιστές εφαρμογών προμήθεια 30% για όλες τις συνδρομές που αγοράστηκαν μέσω του υποχρεωτικού IAP. Η έρευνα της Κομισιόν έδειξε ότι οι περισσότεροι πάροχοι ροής μεταβίβασαν αυτό το τέλος στους τελικούς χρήστες αυξάνοντας τις τιμές.

- τις "Διατάξεις κατά της διεύθυνσης" που περιορίζουν τη δυνατότητα των προγραμματιστών εφαρμογών να ενημερώνουν τους χρήστες για εναλλακτικές δυνατότητες αγοράς εκτός των εφαρμογών. Ενώ η Apple επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν συνδρομές μουσικής που αγοράζονται αλλού, οι κανόνες της εμποδίζουν τους προγραμματιστές να ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τέτοιες δυνατότητες αγοράς, οι οποίες είναι συνήθως φθηνότερες.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι οι χρήστες συσκευών Apple πληρώνουν σημαντικά υψηλότερες τιμές για τις υπηρεσίες συνδρομής μουσικής τους ή εμποδίζονται να αγοράσουν συγκεκριμένες συνδρομές απευθείας στις εφαρμογές τους.

Η προκαταρκτική άποψη της Κομισιόν είναι ότι οι κανόνες της Apple στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην αγορά υπηρεσιών ροής μουσικής αυξάνοντας το κόστος των ανταγωνιστικών προγραμματιστών εφαρμογών ροής μουσικής.

Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές για τις συνδρομές μουσικής εντός εφαρμογής σε συσκευές iOS. Επιπλέον, η Apple γίνεται ο μεσάζων για όλες τις συναλλαγές IAP και αναλαμβάνει τη σχέση χρέωσης, καθώς και σχετικές επικοινωνίες για ανταγωνιστές.

Εάν επιβεβαιωθεί, αυτή η συμπεριφορά θα αποτελεί παραβίαση του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Η αποστολή κοινοποίησης αιτιάσεων δεν προδικάζει το αποτέλεσμα μιας έρευνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ