Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΜ-Θ

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης για την ανάδειξη

1) Εννέα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Τριών τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 3) Τριών τακτικών μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 4) Τριών τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 5) Πέντε τακτικών μελών του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας και 6) Πέντε μελών του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος, είναι τα ακόλουθα:

Α. Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 512 ψηφοδέλτια από τα οποία 499 έγκυρα, 3 άκυρα και 10 λευκά.

Β. Για την εκλογή Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 512 ψηφοδέλτια από τα οποία 488 έγκυρα, 13 άκυρα και 11 λευκά.

Γ. Για την εκλογή Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 512 ψηφοδέλτια από τα οποία 488 έγκυρα, 13 άκυρα και 11 λευκά.

Δ. Για την εκλογή Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας βρέθηκαν 512 ψηφοδέλτια από τα οποία 488 έγκυρα, 13 άκυρα και 11 λευκά.

Ε. Για την εκλογή των πέντε μελών του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος βρέθηκαν 512 ψηφοδέλτια από τα οποία 481 έγκυρα, 16 άκυρα και 15 λευκά.


Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΗΕΜ-Θ

1. Η ανεξάρτητη Άννα Ανανιάδου, που έλαβε εννέα (9) ψήφους, δεν εκλέγεται.

2. Ο συνδυασμός «Ασύνταχτος Τύπος» που έλαβε εξήντα πέντε (65) ψήφους, καταλαμβάνει στο ΔΣ μία (1) έδρα.

3. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα» που έλαβε πενήντα επτά (57) ψήφους, καταλαμβάνει στο ΔΣ μία (1) έδρα.

4. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα – Προοπτική» που έλαβε διακόσιες ογδόντα (280) ψήφους, καταλαμβάνει στο ΔΣ πέντε (5) έδρες.

5. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι Συμμετέχουν» που έλαβε πενήντα επτά (57) ψήφους, καταλαμβάνει στο ΔΣ μία (1) έδρα.

6. Ο συνδυασμός «Ενωτική Πρωτοβουλία», που έλαβε τριάντα μία (31) ψήφους, καταλαμβάνει στο ΔΣ μία (1) έδρα.


Β) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ο συνδυασμός «Ασύνταχτος Τύπος» που έλαβε εξήντα πέντε (65) ψήφους, καταλαμβάνει στην Εξελεγκτική Επιτροπή μία (1) έδρα.

2. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα» που έλαβε πενήντα επτά (57) ψήφους, δεν καταλαμβάνει έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

3. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα – Προοπτική» που έλαβε διακόσιες ογδόντα (280) ψήφους καταλαμβάνει στην Εξελεγκτική Επιτροπή δύο (2) έδρες.

4. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι Συμμετέχουν» που έλαβε πενήντα επτά (57) ψήφους δεν καταλαμβάνει έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

5. Ο συνδυασμός «Ενωτική Πρωτοβουλία» που έλαβε τριάντα μία (31) ψήφους δεν καταλαμβάνει έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού έλαβαν τους ακόλουθους σταυρούς προτιμήσεως:


1) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» :

 1.  
Αγγελόπουλος Ηλίας του Ανδρέα
δεκαεννιά (19)
 1.  
Αλεξιάδης Αλέξης του Παναγιώτη
είκοσι επτά (27)
 1.  
Γκίρμπας Ιωάννης του Πέτρου
είκοσι πέντε (25)
 1.  
Δεργιαδές Φίλιππος του Λεωνίδα
τριάντα πέντε (35)
 1.  
Μανδατζής Παναγιώτης του Μιχαήλ
τριάντα έξι (36)
 1.  
Μακρής Δημήτριος του Νικολάου
δεκαοκτώ (18)
 1.  
Μαργαρίτη Μάχη του Θεοκλήτου
δεκατέσσερις (14)
 1.  
Μεϊντάνη Μαρίνα του Γεωργίου
είκοσι πέντε (25)
 1.  
Μπίκας Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Σπυρίδωνος
τριάντα (30)
 1.  
Νικηφορίδης Αλέξης του Εμμανουήλ
εννέα (9)
 1.  
Νικολάου Αθανάσιος του Χαραλάμπους
δώδεκα (12)
 1.  
Πάγκαλος Βασίλης του Αθανάσιου
τριάντα μία (31)
 1.  
Παπαδάκη Μαριάνθη του Εμμανουήλ
είκοσι δύο (22)
 1.  
Παπαδράγκα Ευαγγελία (Λία) του Δημητρίου
δεκατρείς (13)
 1.  
Σαγκίδης Παναγιώτης του Αδάμ
είκοσι έξι (26)
 1.  
Σιαμέλης Κώστας του Φιλίππου
είκοσι τρεις (23)
 1.  
Χαραλαμπίδης Παναγιώτης του Χρήστου
είκοσι μία (21)

2) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

1.
Γουγουτσά Μαρία του Θεοδώρου
έντεκα (11)
2.
Θεολογίδου Ιφιγένεια του Διομήδη
έξι (6)
3.
Ιωαννίδου Λεμονιά (Λένια) του Αιμίλιου
εννέα (9)
4.
Κακαλή Δέσποινα του Αλέξανδρου
εννέα (9)
5.
Καντούρης Κωνσταντίνος του Νικολάου
τριάντα οκτώ (38)
6.
Καραμπάσης Βασίλης του Ιωάννη
έξι (6)
7.
Κυριακούλης Βασίλης του Σωκράτη
τριάντα επτά (37)
8.
Μπότσαρης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
δώδεκα (12)
9.
Πιτσιακίδης Νικόλαος του Πασχάλη
δεκαέξι (16)
10.
Τζιαμαντάνης Στέργιος του Μιχαήλ
έντεκα (11)
11.
Φωτόπουλος Νικόλαος του Παύλου
δεκαεπτά (17)
12.
Χερχελετζής Αθανάσιος (Θάνος) του Βασιλείου
δεκαεπτά (17)

3) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

1.
Αγγέλου Ιωάννης του Λαζάρου
σαράντα δύο (42)
2.
Βήττας Χρήστος του Δημητρίου
είκοσι επτά (27)
3.
Βοϊτσίδης Μόσχος του Αναστασίου
διακόσιες δεκαοκτώ (218)
4.
Δέλκος Ιωάννης του Αθανασίου
εξήντα (60)
5.
Καρράς Νικόλαος του Χρήστου
εβδομήντα έξι (76)
6.
Κοντογιαννίδης Ρωμανός του Τριανταφύλλου
πενήντα τρεις (53)
7.
Κοντογουλίδης Βασίλειος του Ηλία
ογδόντα μία (81)
8.
Κουφοκώστας Δημήτριος του Γεωργίου
δεκαοκτώ (18)
9.
Λεπίδου Ραλλιώ του Χρήστου
σαράντα εννέα (49)
10.
Μαχαίρα Βασιλική του Ευάγγελου
είκοσι τέσσερις (24)
11.
Μοσχούλας Άγγελος του Χρήστου
εξήντα δύο (62)
12.
Περγαντή Μαρία του Κωνσταντίνου
εννέα (9)
13.
Πετρίδης Αλέξανδρος (Αλέκος) του Κωνσταντίνου
εξήντα τρεις (63)
14.
Πιπερίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου
σαράντα πέντε (45)
15.
Πλήκα Μαρία του Αναστάσιου
ενενήντα δύο (92)
16.
Πολίτου Μάρθα του Γεωργίου
δεκατέσσερις (14)
17.
Ρακιτζή Ειρήνη του Φωτίου
είκοσι οκτώ (28)
18.
Ρεπανάς Αντώνιος του Σταύρου
εκατόν τριάντα τρεις (133)
19.
Ρούμπος Νικόλαος του Ευθυμίου
πενήντα πέντε (55)
20.
Σακισλόγλου Ιάκωβος του Ευστράτιου
είκοσι εννέα (29)
21.
Σιδηρόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου
δεκαοκτώ (18)
22.
Σπηλιώτη Αφροδίτη του Κωνσταντίνου
δώδεκα (12)
23.
Σταμπουλής Αναστάσιος του Σωκράτη
σαράντα τρεις (43)
24.
Τουτσίδης Κωνσταντίνος του Ηλία
δεκαεννέα (19)
25.
Φωκιανίδης Αναστάσιος (Τάσος) του Στυλιανού
εκατόν σαράντα τέσσερις (144)

4) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ» :

1.
Αβδελά Χριστίνα του Πέτρου
δεκαεπτά (17)
2.
Ασπροπούλης Δημήτριος του Ιωάννη
τριάντα (30)
3.
Βλάχου Μαρία του Θωμά
δεκατρείς (13)
4.
Γκάλη Όλγα του Κωνσταντίνου
είκοσι εννέα (29)
5.
Γρηγοριάδου Βενετία του Αλέξανδρου
δεκαπέντε (15)
6.
Κατσιάνης Γιώργος του Νικολάου
δεκατρείς (13)
7.
Μούλκας Γιώργος του Αριστοτέλη
είκοσι δύο (22)
8.
Μωϋσής Ευάγγελος του Νικολάου
δεκαέξι (16)
9.
Χρηστίδης Γιώργος του Εμμανουήλ
δεκαοκτώ (18)
10.
Χρυσοχόου Αφροδίτη του Χρήστου
είκοσι τέσσερις (24)

5)  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΑΠΟ  ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ».

1.
Γιαννούλης Χρήστος του Ιωάννη
είκοσι επτά (27)
2.
Ευθυμιάδου Πολυξένη (Τζένη) του Ιορδάνη
είκοσι μία (21)
3.
Ιωαννίδης Αθανάσιος του Στυλιανού
δεκαεννέα (19)
4.
Κρητικού Δέσποινα του Βασιλείου
δεκαεννέα (19)
5.
Σαπρανίδης Αιμίλιος του Ιωάννη
δεκαπέντε (15)
6.
Χριστάρα Θεοφίλη του Αριστοτέλη
δεκαεννέα (19)

6) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ                                         
έλαβε ψήφους εννέα (9).

7) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» :

1.
Σαΐτη  Παρασκευή (Βούλα) του Δημητρίου
είκοσι μία (21)
2.
Τσιχλάκης Δημήτριος του Αντώνη
είκοσι τέσσερις (24)

8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

1.
Μανής Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
είκοσι εννέα (29)
2.
Στεφανής Χρήστος του Ιωακείμ
είκοσι οκτώ (28)

9) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

1.
Μουτσάκης Χρήστος του Νικολάου
σαράντα επτά (47)
2.
Νεστορίδης Παναγιώτης του Θεοδώρου
εκατόν είκοσι επτά (127)
3.
Οικονόμου Νικόλαος του Γεωργίου
πενήντα δύο (52)


10) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ» :

1.
Αδάμ Γεώργιος του Νικολάου
σαράντα (40)
2.
Μποζίνη Νατάσα του Χαραλάμπους
είκοσι επτά (27)
           
11) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» :

1.
Ομηρίδου Άννα του Νικολάου  
είκοσι δύο (22)

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, εκλέγονται οι κατωτέρω:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ»:

1.
Μανδατζής Παναγιώτης

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»:

1.
Καντούρης Κωνσταντίνος

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:

1.
Βοϊτσίδης Μόσχος
2.
Φωκιανίδης Αναστάσιος
3.
Ρεπανάς Αντώνιος
4.
Πλήκα Μαρία
5.
Κοντογουλίδης Βασίλειος

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ»:

1.
Ασπροπούλης Δημήτριος

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»:

1.
Γιαννούλης Χρήστος
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ»:

 1.  
  Τσιχλάκης Δημήτριος


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:

1.
Νεστορίδης Παναγιώτης
2.
Οικονόμου Νικόλαος


Για τα υπόλοιπα όργανα τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:


ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

1.
Αγγέλη Γεωργία του Γεωργίου
τριάντα επτά (37)
2
Αλχατζίδης Σταύρος του Ιωάννη
εβδομήντα μία (71)
3.
Δημαράς Χαράλαμπος του Νικολάου
εκατόν δεκατέσσερις (114)
4.
Καραούλη Μαρία του Γεωργίου
εκατόν δέκα (110)
5.
Καραπαναγιωτίδου Σημέλα (Μελίνα) του Ανέστη
ογδόντα επτά (87)
6.
Κουτσαμπάρης Φώτιος του Δημητρίου
εκατόν σαράντα μία (141)
7.
Μερσιάδου Δέσποινα του Πέτρου
εβδομήντα έξι (76)
8.
Χατζηπαντελής Θεόδωρος του Συναχέρη
εκατόν δεκαεννέα (119)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1.
Κουτσαμπάρης Φώτιος
2.
Χατζηπαντελής Θεόδωρος
3.
Δημαράς Χαράλαμπος


ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

1.
Αθανασόπουλος Δημήτριος του Ηλία
εκατόν έντεκα (111)
2
Γλενταδάκης Περικλής του Απόστολου
εκατόν πενήντα έξι (156)
3.
Καραμητρούσης Κωνσταντίνος του Αθανασίου
εκατόν είκοσι τέσσερις (124)
4.
Μανδατζής Χρήστος του Μιχαήλ
πενήντα έξι (56)
5.
Παπαφωτίου Αριάδνη του Βασιλείου
ενενήντα επτά (97)
6.
Χάτσιος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
ενενήντα πέντε (95)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1.
Γλενταδάκης Περικλής
2.
Καραμητρούσης Κωνσταντίνος
3.
Αθανασόπουλος Δημήτριος


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:

1.
Ασλανίδης Νικόλαος του Γεωργίου
εκατόν ενενήντα εννέα (199)
2
Βουργουτζής Νικόλαος του Παναγιώτη
ογδόντα μία (81)
3.
Θεολογίδης Σωτήριος του Κλέαρχου
ογδόντα πέντε (85)
4.
Μέρτζου Εύα του Νικολάου
εκατόν δεκαέξι (116)
5.
Παπαναούμ Περικλής του Πέτρου
τριάντα οκτώ (38)
6.
Στρατάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ
σαράντα (40)
7.
Τελίδης Χρίστος του Αγγέλου
ογδόντα πέντε (85)
8.
Τσερβίνης Γεώργιος του Ιωάννη
ενενήντα δύο (92)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:


1.
Ασλανίδης Νικόλαος
2.
Μέρτζου Ευδοκία
3.
Τσερβίνης Γεώργιος
4.
Θεολογίδης Σωτήριος
5.
Τελίδης Χρίστος


ΔΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

1.
Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη
εξήντα (60)
2
Κουτσούκος Ηλίας του Δημητρίου
εκατόν δεκαεννέα (119)
3.
Κωνσταντινίδου Μαγδαληνή του Βασιλείου
είκοσι εννέα (29)
4.
Λαμπρίδου Σταματία του Παύλου
πενήντα εννέα (59)
5.
Μαυραγάνης Ξενοφών του Ευστρατίου
ενενήντα εννέα (99)
6.
Μποζίνη Αναστασία του Χαραλάμπους
εκατόν σαράντα πέντε (145)
7.
Νεράντζης Παύλος του Παναγιώτη
ενενήντα οκτώ (98)
8
Ρέτζιος Αναστάσιος του Χρήστου
εκατόν δεκαέξι (116)
9
Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστερίου
ενενήντα εννέα (99)
10.
Χατζηεμμανουήλ Μάρνη-Μαρία του Δημητρίου
εκατόν είκοσι τέσσερις (124)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:


1.
Μποζίνη Αναστασία
2.
Χατζηεμμανουήλ Μάρνη-Μαρία
3.
Κουτσούκος Ηλίας
4.
Ρέτζιος Αναστάσιος
5.
Μαυραγάνης Ξενοφών (κατόπιν κληρώσεως)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ