Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Πρόσβαση στο σημαντικό ερευνητικό έργο και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που διαθέτει το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), το οποίο ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), αποκτά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έπειτα από την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το συγκεκριμένο Ινστιτούτο.

Το πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει ευρύ φάσμα κοινών ερευνητικών δράσεων, υπεγράφη χθες, Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη και τον Διευθυντή του ΙΜΕΤ, Ευάγγελο Μπεκιάρη, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Όπως προβλέπεται η συνεργασία θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, σε θέματα που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την έρευνα στον τομέα των μεταφορών, μέσα από ερευνητικές, πειραματικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Επιπλέον, δημιουργείται δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο επιστημονικών φορέων και δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου να κάνουν πρακτική άσκηση πάνω σε αντικείμενα του Ινστιτούτου και στους ερευνητές των δύο φορέων να συνεργάζονται από κοινού σε διπλωματικές εργασίες και διδακτορικά.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
Συνεργασία σε ερευνητικά έργα που συμμετέχει το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και προκύπτουν ανάγκες για συμβολή μελών ΔΕΠ με αντικείμενα που άπτονται της εξειδίκευσης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και ειδικότερα των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και Οικονομικών Επιστημών.
Παροχή δυνατότητας χρήσης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας του ερευνητικού εξοπλισμού που διαθέτει το Ινστιτούτο για πειράματα και δοκιμές που αφορούν την υλοποίηση έρευνας και διδακτορικών διατριβών κατ’ έτος δωρεάν ή σε τιμή κόστους (στην περίπτωση που εξυπηρετούνται συμμετοχές σε ερευνητικά έργα ή λοιπές μελέτες).

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναλαμβάνει:
Την εξασφάλιση θέσεων για την ανάληψη διδακτορικών διατριβών ανά έτος με τη συμμετοχή ενός ερευνητή του ΙΜΕΤ στην τριμελή επιτροπή.
Κοινές δράσεις επιμόρφωσης στελεχών και επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Μεταφορών με το ΙΜΕΤ.

Επιπλέον, τα δύο μέρη θα προχωρήσουν στη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης για συμμετοχή σε προτάσεις έργων, ενώ επίσης συμφωνήθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να διεξαχθούν δύο ημερίδες κατά τις οποίες θα γίνει παρουσίαση των δυνατοτήτων συνεργασίας στο προσωπικό των δύο φορέων.

Έπειτα από την υπογραφή της συμφωνίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου από τον Διευθυντή του, Ευάγγελο Μπεκιάρη, όπου του έγινε επίδειξη του εξοπλισμού και των ερευνητικών εφαρμογών που αναπτύσσονται από το Ινστιτούτο.

«Είναι ιδιαίτερα αξιόλογο το έργο το οποίο συντελείται στο ΙΜΕΤ», δήλωσε έπειτα από την ξενάγησή του ο κ. Ζαπράνης και πρόσθεσε ότι «συμφωνήθηκε η αμοιβαία υποστήριξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ σε θέματα που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την έρευνα στον τομέα των μεταφορών, μέσα από ερευνητικές, πειραματικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Παράλληλα το ΙΜΕΤ θα προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης, στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ιδρύματός μας, του ερευνητικού εξοπλισμού που διαθέτει το Ινστιτούτο για πειράματα και δοκιμές που αφορούν την υλοποίηση έρευνας και διδακτορικών διατριβών». «Πιστεύω», κατέληξε ο κ. Ζαπράνης, «ότι η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συνεχίζει να επενδύει στην εξωστρέφεια και την ευρύτερη δυνατή σύνδεση με όσους φορείς μπορούν να συμβάλουν στην επιστήμη και την ανάπτυξη».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ, Ευάγγελος Μπεκιάρης, τόνισε ότι «η συμφωνία αποτελεί το έναυσμα μιας προσπάθειας να φέρουμε τη γνώση κοντά στην κοινωνία, να διευρύνουμε το επιστημονικό έργο και να ανοίξουμε τις πόρτες του Ινστιτούτου στην κοινωνία. Υπηρετούμε ένα ερευνητικό έργο, τα αποτελέσματα του οποίου, έχουμε ως στόχο να απολαμβάνει η κοινωνία και σε αυτήν απευθυνόμαστε για να μας γνωρίσει. Μια συνεργασία με ένα ακόμη πανεπιστημιακό ίδρυμα και μάλιστα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν είναι απλά μια επισφράγιση των προσπαθειών των επιστημόνων που φιλοξενούμε αλλά και ένα κάλεσμα σε ακόμα περισσότερους να συνεργαστούν μαζί μας, να συμμετέχουν με τις ιδέες, την όρεξη και την προσπάθεια τους στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».


Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη (δεξιά) και τον Διευθυντή του ΙΜΕΤ, Ευάγγελο Μπεκιάρη


Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου από τον Διευθυντή του, Ευάγγελο Μπεκιάρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ