Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Ενδιαφέρουσα και χρήσιμη απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης υπέρ δανειολήπτη

Μια κρίσιμη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απόφαση, εξέδωσε το Εφετείο Θεσσαλονίκης υπέρ δανειολήπτη και παρουσιάζει ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος. Διόρισε ειδικό πραγματογνώμονα για να προσδιορίσει το πραγματικό χρηματικό ποσό που οφείλει ο δανειολήπτης προς τράπεζα.Η υπόθεση αφορά σε δανειακή σύμβαση με την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε (απορροφήθηκε από την Alphabank) για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου ύψους 65.000 ευρώ. Λόγω αδυναμίας πληρωμής των δόσεων από τον δανειολήπτη και την εγγυήτρια, η τράπεζα ενεργοποίησε διαταγή πληρωμής, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, με την οποία υποχρεώθηκαν να καταβάλουν 61.441 ευρώ εις ολόκληρον ο καθένας.
Οι οφειλέτες άσκησαν ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, το οποίο έκανε δεκτή την ανακοπή ακυρώνοντας της διαταγή πληρωμής. Η τράπεζα άσκησε έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, θεωρώντας ότι ο λόγος που έγινε δεκτή η ανακοπή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών (μη νόμιμος ανατοκισμός της εισφοράς του ν. 128/75) είναι εσφαλμένος και προέβη στην εξέταση των υπολοίπων λόγων ανακοπής.
Εξετάζοντας τους υπόλοιπους λόγους, προβληματίστηκε, από τους ισχυρισμούς του οφειλέτη, που υποστήριζε στην ανακοπή του αλλά και με το δικόγραφο των προτάσεων που κατατέθηκαν ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ότι ενώ στην ανωτέρω σύμβαση αναγράφεται ρητά ότι "οι τόκοι υπολογίζονται με βάση έτος 365 ημερών, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης", τράπεζα πάρα ταύτα αυτή υπολόγιζε με έτος 360 ημερών που είναι παράνομο.
Μάλιστα, λόγω της απολύτου τεκμηρίωσης των ισχυρισμών του οφειλέτη, η τράπεζα "σύρθηκε" σε ομολογία, αφού στο δικόγραφο των προτάσεων, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της τράπεζας, δεν αρνήθηκε επί της ουσίας ότι η τράπεζα υπολογίζει με έτος 360 ημερών, αποπειρώμενος μόνο να επιχειρηματολογήσει ότι δεν διαταράσσεται η συμβατική ισορροπία σε βάρος του δανειολήπτη με υπολογισμό έτους 360 ημερών.
Το Εφετείο, δεν δέχθηκε τους ισχυρισμούς της τράπεζας και γι’ αυτό διόρισε οικονομολόγο - λογιστή ,ως πραγματογνώμονα, να συντάξει αιτιολογημένη και λεπτομερή έκθεση όπου θα αναφέρεται το ακριβές ύψος του οφειλόμενου ποσού με βάση έτος 365 ημερών και όχι 360. Το καινοτόμο στην απόφαση αυτή είναι, ότι διατάσσει πραγματογνωμοσύνη, παρόλο που η τράπεζα φαίνεται να τηρεί την νομιμότητα, αφού στην σύμβαση αναγράφει ότι το δάνειο εκτοκίζεται επί τη βάση έτους 365 ημερών.
"Πιθανολογεί δηλαδή σφόδρα το δικαστήριο, ότι ο δανειολήπτης εκτός από θύμα παράνομου εκτοκισμού υπήρξε και θύμα απάτης, γεγονός που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου" δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος, Χαράλαμπος Περβανάς.
Την υπόθεση στο Εφετείο χειρίστηκε ο νομικός συνεργάτης του Συλλόγου Ιωάννης Παπαϊωάννου.


Μας το κοινοποίησε ο Σύλλογος Δανειοληπτών Βορείου Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ