Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Πώς να ενταχθείτε στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Πάνω από 600.000 νοικοκυριά έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ προκειμένου να ελαφρυνθούν τα μηνιαία έξοδά τους. Θυμίζουμε ότι το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θεσπίστηκε από την πολιτεία τον Φλεβάρη του 2013, για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Παρακάτω θα δείτε έναν χρηστικό οδηγό με όλες τις προϋποθέσεις για να ενταχθείτε στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Σε ποιες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χορηγείται;
Καταρχήν, σε άτομα με χαμηλό εισόδημα, δηλαδή σε άτομα που το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 6.000 ευρώ όταν πρόκειται για μόνιμο κάτοικο νησιού με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα δύο τέκνα.

Σε γονείς με τρία προστατευμένα τέκνα, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ προσαυξημένο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

Σε μακροχρόνια άνεργους για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα.

Επιπλέον, σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% ή σε άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

Σε άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση κατ’ οίκον ιατρικών συσκευών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000 ευρώ.

Οι βασικές προϋποθέσεις για να αποκτήσετε φθηνότερο ρεύμα είναι οι εξής:

1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.
2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου.
3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.
4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh, 1.700 kWh ή 2.000 kWh).

Τι πρέπει να προσέξετε

Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου.

Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ