Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016

3rd GREEK INNOVATION FORUM - 3rd GIF

Το MONEY SHOW και το Τεχνολογικό Portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» διοργανώνουν 08-10/01/2016 στα πλαίσια του ‘MONEY SHOW ATHENS 2016’ πολυήµερη Εκδήλωση Καινοτοµίας: 3 rd GREEK INNOVATION FORUM – 3rd GIF Research, Design, Technology Workshops, Conference, Exhibition Hilton Athens Athens, 08-10 January 2016 www.greekinnovationforum.eu
Η Εκδήλωση περιλαµβάνει Έκθεση Καινοτοµίας και Design (Exhibition), Ηµερίδες για θέµατα Καινοτοµίας (Workshops) και Συνέδριο Καινοτοµίας (Conference). Στη διάρκεια των Ηµερίδων ενδεικτικά θα παρουσιαστούν θέµατα Κατοχύρωσης Βιοµηχανικής & Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και άλλα ενδιαφέροντα θέµατα για ερευνητές, ευρεσιτέχνες και για επιχειρηµατίες. 
To 3 rd GREEK INNOVATION FORUM έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει στον ίδιο εκθεσιακό χώρο όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που εµπλέκονται στην όλη τη διαδικασία παραγωγής νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας. Συγκεκριµένα, έχουν προσκληθεί να συµµετάσχουν οι κρατικοί και ιδιωτικοί Φορείς, Υποστήριξης Καινοτοµίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας, Χρηµατοδότησης, Έρευνας & Τεχνολογίας/Καινοτοµίας, Παροχής Υπηρεσιών. Κύριος στόχος του 3 rd GREEK INNOVATION FORUM (http://www.greekinnovationforum.eu) είναι η συνέργεια των παραπάνω κρατικών και ιδιωτικών φορέων. 
Μέχρι στιγµής, η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), η Μονάδα Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ), ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ), το Επιστηµονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας ΑΕ (ΑΖΚ ΑΕ) και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) υποστηρίζουν το 3rd GREEK INNOVATION FORUM και θα συµµετέχουν ενεργά στις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις. Το GREEK INNOVATION FORUM συνεργάζεται µε τις Εκθέσεις iENA, το Innovation Forum, το Global Innovation Forum και τη Brussels Innova ενώ έχει συµπεριληφθεί στις Εκδηλώσεις Business Angels Week που διοργανώνονται κάθε χρόνο ταυτόχρονα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. 

Προφίλ ∆ιοργανωτών 

MONEY SHOW 
Το Money Show (www.imoneyshow.eu) είναι ένας 25ετής θεσµός διαλόγου και δικτύωσης, µια διήµερη πολιτική, κοινωνική, οικονοµική και επιχειρηµατική πολύ-συνεδριακή Έκθεση που λαµβάνει µέρος δυο φορές το χρόνο (Athens Hilton – Thessaloniki Hyatt Regency) και διοργανώνεται από την EXCESS ADVERTISING ORGANOTECNICA GROUP: − Κεντρικό Συνέδριο & παράλληλα συνέδρια ή φόρα, − Παράλληλες εκδηλώσεις και δεξίωση, − Επαγγελµατικές συναντήσεις και διαπραγµατεύσεις συνεργασίας, − Προνοµιακή προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών µέσω έκθεσης. 
Tο Money Show συγκεντρώνει το σύνολο του πολιτικού και επιχειρηµατικού κόσµου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µέσω (ανά διοργάνωση): − 200 συνεδριακών εκδηλώσεων, − 1.000 οµιλητών, − 30.000 επισκεπτών. 
Πρόγραµµα Money Show Athens 2013 & Πρόγραµµα Money Show Thessaloniki 2014 
Τεχνολογικό Portal ‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ’ 
Το «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» δηµιουργήθηκε από µία οµάδα ατόµων (µηχανικών και οικονοµολόγων) οι οποίοι µετά από πολυετή ενασχόληση µε τις επιχειρήσεις (ως σύµβουλοι επιχειρήσεων, µηχανικοί παραγωγής, ερευνητές, κλπ), διαπίστωσαν την έλλειψη ενός τεχνολογικoύ portal στο οποίο θα µπορούσαν να ανατρέξουν στελέχη επιχειρήσεων (managers, µηχανικοί, ερευνητές, κλπ) µε σκοπό της εύρεση εξειδικευµένης πληροφορίας σε θέµατα καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας. Το κενό αυτό προσπαθεί να καλύψει µε την λειτουργία του το «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». 
Μέχρι σήµερα, είναι ο µοναδικός δικτυακός χώρος στην Ελλάδα στον οποίο υπάρχει συγκεντρωµένος τόσο µεγάλος όγκος πληροφοριών για θέµατα καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας. 
Το "KAINOTOMIA" (http://www.greekinnovation.eu) µέχρι σήµερα συνεργάστηκε ως Χορηγός Επικοινωνίας σε τουλάχιστον 156 ∆ιεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια & ∆ιεθνείς Εµπορικές Εκθέσεις που διοργάνωσαν/διοργανώνουν 74 Φορείς σε 40 διαφορετικές Χώρες και σε 5 διαφορετικές Ηπείρους. Το «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» επισκέπτονται εκατοντάδες άτοµα που αναζητούν εξειδικευµένες πληροφορίες για θέµατα καινοτοµίας, εκ των οποίων περίπου το 67% προέρχεται από το εξωτερικό. 
Το 2013, το Τεχνολογικό Portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» συνδιοργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα Έκθεση Καινοτοµίας και συγκεκριµένα την «GREEK INNOVATION EXPO 2013» (16-19/05/2013).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ