Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα μέσα στην τάξη, γεγονός που συνδέεται και με την κρίση που βιώνουμε. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που εξετάζει το Συνέδριο Εκπαίδευσης που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, τονίζει ο Πρόεδρος της Ενωσης καθηγητής Παναγιώτης Φιλντίσης.


ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ!
"Οι αλλαγές που έρχονται στο χώρο της Εκπαίδευσης είαι ραγδαίες. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός , αυτός που θα είναι επαρκής για τη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει αξιόλογες παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δυνατότητες.Οι μεγάλες αλλαγές μάς βρίσκουν πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση του πλαισίου, το οποίο θα είναι αυτό που η κοινωνία απαιτεί με σύνθημα: Ένα Σχολείο για Όλους. Εάν όλα εφαρμοστούν σωστά , το σχολείο θα υπηρετεί το μαθητή, ο οποίος θα είναι το επίκεντρο όλων των δράσεων . Με αυτό το σκεπτικό η ΕΕΦ πραγματοποιεί συνέδρια στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας σε συνεργασία με τμήματα ΑΕΙ της χώρας. " επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Παναγιώτης Φιλντίσης με αφορμή το   2ο Συνέδριο "Επιστήμες της Εκπαίδευσης" που διεξάγεται στην Αθήνα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη από τις 27 έως και τις 29 Ιουνίου.
Τριάντα θεματικές ενότητες για το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση θεμάτων Ειδικής Αγωγής,Οργάνωσης και Διοίκησης Σχολικών Μονάδων,καθώς και Διαχείρισης Σχολικού Περιβάλλοντος. Θα συζητήσουμε και θα επικαιροποιήσουμε τις προτάσεις μας για τις θεσμικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν άμεσα στο σχολικό περιβάλλον , για μια ισορροπία και επικοινωνία των μελών της Εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιπλέον θα διατυπωθούν προτάσεις και θα παρουσιαστούν νέα δεδομένα στο χώρο της Εκπαίδευσης από διακεκριμένες προσωπικότητες.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
·         Τεχνικές και μέθοδοι διαχείρισης προβλημάτων στην τάξη(ανάπτυξη στρατηγικών-
παρουσίαση προβλημάτων:διαχείριση–αντιμετώπιση-πρόληψη,πρόβλεψη και
αντιμετώπιση υποτροπών).
·         Διαχείριση συγκρούσεων–ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολικό κλίμα
·         Σχεδιασμός προγραμμάτων παρέμβασης για ειδικές ομάδες μαθητών (σχολική
Θυματοποίηση - bullying),
·         Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο
·         Συμβουλευτική στους εκπαιδευτικούς και γονείς.
·         Η διαχείριση του άγχους/στρες στη σχολική κοινότητα (σχολική αποτυχία,
επαγγελματικό άγχος και στρες των εκπαιδευτικών).
·         Ο ρόλος του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας στην ισορροπία του συστήματος.
·         Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Προγράμματα και Θεσμοί Ειδικής Αγωγής
·         Ταξινόμηση των Μαθησιακών και Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
·         Ειδική διαταραχής της ανάγνωσης–Δυσλεξία
·         Ειδική διαταραχή της γραπτής έκφρασης–Δυσγραφία
·         Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων–Δυσαριθμισία
·         Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής–Υπερκινητικότητα
·         Νοητική Υστέρηση–Σύνδρομο Down
·         Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές–Αυτισμός,Σύνδρομο Asperger
·         Αισθητηριακές μειονεξίες:Μαθητές με πρόβλημα όρασης (τυφλοί),Μαθητές με προβλήματα ακοής(κωφοί–βαρήκοοι)
·         Κινητικές αναπηρίες και προβλήματα Ψυχοκινητικού Συντονισμού
·         Χαρισματικοί κι Ευφυείς μαθητές
·         Ψυχικές διαταραχές παιδιών κι εφήβων
·         Εκπαίδευση στον σχεδιασμό προγραμμάτων αξιολόγησης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
·         Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
·         Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων
·         Μέτρηση και αξιολόγηση στην εκπαίδευση
·         Νομικές και οικονομικές πτυχές της εκπαίδευσης
·         Σχεδιασμός και διαχείριση εξοπλισμού εκπαιδευτικής μονάδας
·         Μοντέλα διοίκησης σχολικών μονάδων
·         Εκπαιδευτική ηγεσία
·         Πολιτισμικές διαστάσεις στην εκπαίδευση και διαπολιτισμική εκπαίδευση
·         Εκπαιδευτική μονάδα και οικογένεια
Σχολική βελτίωση-Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση


Είναι γεγονός η δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων
Φυσικής Α’ Λυκείου από την Ε.Ε.Φ.
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, με ευαισθησία προς τους μαθητές και ευθύνη προς τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, αναρτά από σήμερα 19/05/2014 ενδεικτικές ερωτήσεις και ασκήσεις Φυσικής Α’ Λυκείου για τις προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου.
Τα θέματα αυτά διαμορφώθηκαν μετά από κοπιώδη προσπάθεια και ομαδική συνεργασία μελών της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Ι.Ε.Π., καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη, αφορούν και τα τέσσερα θέματα και είναι ταξινομημένα ανά θέμα.
Το σύνολο των ερωτήσεων και ασκήσεων που, σε αρχικό στάδιο, προσφέρονται στην προσπάθεια στήριξης και καλής προετοιμασίας των μαθητών ξεπερνούν τις 300.
Στόχοι της Ε.Ε.Φ. για το επόμενο χρονικό διάστημα, έως το Φθινόπωρο του 2014, είναι: η ανάρτηση του υλικού της Τράπεζας Θεμάτων Φυσικής της Ένωσης σε διαδραστική πλατφόρμα, έτσι ώστε ο κάθε επισκέπτης της εφαρμογής να μπορεί να αξιοποιεί όσο πληρέστερα γίνεται το εκπαιδευτικό μας υλικό και, επίσης, η επέκταση και ο εμπλουτισμός της Τράπεζας ώστε να καλυφθεί το σύνολο της φυσικής που διδάσκεται στο Λύκειο.
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών απευθύνει κάλεσμα προς όλα τα μέλη της που εμπλέκονται με τη διδασκαλία της φυσικής στην εκπαίδευση να εμπλουτίσουν, να βελτιώσουν, να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν αυτό το αρχικό υλικό, στέλνοντας ερωτήσεις ή ασκήσεις ή οποιαδήποτε άλλη πρωτοπόρα  πρόταση. Για τις ερωτήσεις και τις ασκήσεις που θα αναρτώνται θα γίνεται αναφορά του ονόματος των δημιουργών τους. Επίσης, θα γίνεται αναφορά του ονόματος όσων συναδέλφων στείλουν πρότασή τους.
Περιμένουμε τη συμμετοχή όλων σας…τώρα ξεκινάμε!
Πρέπει να τονιστεί ότι η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, μέσα από τη μακρόχρονη επιστημονική και παιδαγωγική της συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία, βρίσκεται  στο πλευρό των μαθητών και εκπαιδευτικών της χώρας μας και λειτουργεί καινοτομικά. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα . Το ίδιο θα συμβεί και στο μέλλον.
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών μέσα από διεξοδική επεξεργασία και συζήτηση έχει διαμορφωμένες απόψεις για τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο που πρέπει να έχει μια τράπεζα θεμάτων. Ως επιστημονικός σύλλογος εγνωσμένου κύρους θεωρούμε αυτονόητο και απαραίτητο πρωτίστως για το βέλτιστο παιδαγωγικό όφελος των μαθητών μας το να κατατεθούν και να ληφθούν υπόψη οι απόψεις μας.

Τα links για να μπορέσει κάποιος να δει / κατεβάσει τις εκφωνήσεις των θεμάτων είναι:
http://www.examsedu.gr/downloads/themataFisikis_ThemaA.pdf
http://www.examsedu.gr/downloads/themataFisikis_ThemaB.pdf
http://www.examsedu.gr/downloads/themataFisikis_ThemaC.pdf
http://www.examsedu.gr/downloads/themataFisikis_ThemaD.pdf
Σύντομα θα αναρτηθούν και λύσεις.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Φ.:
ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΗΛ:6930852051
MAIL: nikmichas@windowslive.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Α’, Β’, Γ’ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δ’ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ, ΒΑΒΑΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΛΑΤΑ ΒΙΒΗ, ΣΑΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ, ΒΑΒΑΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,  ΖΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΥΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΙΓΚΜΠΑΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑ ΒΙΒΗ, ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΑΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΣΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ