Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ "ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΛΠΕ" ΞΕΠΕΡΑΣΕ Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΟ 1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ - ΑΥΡΙΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

του Νίκου Κούτρικα
Είναι αλήθεια ότι τα ΕΛΠΕ τα πήγαν "άριστα" με την έκδοση του ομολόγου τους κάτι το οποίο δημιουργεί "νέες συνθήκες" στην μελλοντική πορεία της εταιρείας που μπορεί και πρέπει να ενισχύσει την θέση της διεθνώς αφού μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες αγορές εξαγωγικά. Έτσι ιδιαίτερα επιτυχής αποδείχτηκε η έκδοση ομολόγου από τα ΕΛΠΕ, καθώς μέσω της διαδικασίας συγκεντρώθηκαν 325 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 5,25%,ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η συνολική ζήτηση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ,υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 3 φορές!

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, άνω του 60% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είχε σαν αποτέλεσμα η διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building process) να ολοκληρωθεί εντός λίγων ωρών από την έναρξη της διαδικασίας ενώ η απόδοση, στο 5,375%, διαμορφώθηκε σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με την αρχικές εκτιμήσεις.

Σχολιάζοντας την έκδοση, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Μετά την πρόσφατη έκδοση δολαριακού ομολόγου, η Ελληνικά Πετρέλαια επέστρεψε στις αγορές, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την έκδοση Ευρω-ομολόγου €325εκ. πενταετούς διάρκειας, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών και των ιδιωτών επενδυτών στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Εταιρείας.
Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για διαφοροποίηση του χρηματοδοτικού μίγματος και μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, καθώς και την ουσιαστική επιμήκυνση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, ισχυροποιώντας περαιτέρω τον ισολογισμό μας».

Οι ομολογίες, έκδοσης HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, είναι πλήρως εγγυημένες από την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. Η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 4 Ιουλίου και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.

Οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Barclays Bank PLC είχαν ρόλο διοργανωτριών τραπεζών (global coordinators) ενώ οι τράπεζεςAlpha Bank A.E., Citi group Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London Branch, Eurobank Ergasias S.A., NBG Securities S.A. καιPiraeus Bank S.A. ενήργησαν ως συνδιοργανώτριες (Joint Lead Arrangers) της Έκδοσης.
Αύριο 30 Ιουνίου αναμένεται στον Ασπρόπυργο η Γενική συνέλευση των ΕΛΠΕ

Την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», στα γραφεία των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων 11 παρ. 11 παρ.2, 3 και 4, 18 παρ.2 και 26 παρ.6 και 9 του Καταστατικού της εταιρείας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη στην Γ.Σ. των ΕΛΠΕ θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1.Απολογισμός διαχειρίσεως της 38ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2013 – 31.12.2013) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2013.
2.Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2013.
3.Έγκριση διάθεσης κερδών.
4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5.Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2013 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2014. - Έγκριση υπογραφής σύμβασης εντολής μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου Δ.Σ. και ανανέωσης της σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
6.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
7.Τροποποίηση των άρθρων 11 παρ.2, 3 και 4, 18 παρ.2 και 26 παρ.6 και 9 του Καταστατικού της εταιρείας.
8.Τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του κ.ν. 2190/1920.

Νίκος Κούτρικας
Οικονομικός συντάκτης
μέλος της ΕΣΗΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ