Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, μετά από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, Ιωάννη Ψηφίδη, η οποία έγινε αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιοργάνωσης της ΠΑΕ ΑΡΗΣ σε όλα τα επίπεδα, αποφασίστηκε ο διαχωρισμός του διοικητικού και του αγωνιστικού.

Στο αγωνιστικό, η διεύθυνση ανατέθηκε σε μια τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Άγγελο Σπυρίδων, Κώστα Τικπασάνογλου και Παναγιώτη Αλεξανδρίδη, ως εκπροσώπου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ.

Η προαναφερόμενη τριμελή επιτροπή, σε άμεση συνεργασία με τον Γιάννη Μιχαλήτσο, θα χειρίζεται όλα τα θέματα που άπτονται του αγωνιστικού, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του σε όλα τα επίπεδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ