Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

ΠΟΙΟΙ ΠΑΝΕ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Η εγκύκλιος του υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης για την εφεδρεία και το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς που θα εφαρμοστεί για δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους. 
Από την 1η Δεκεμβρίου οδηγούνται σε προσυνταξιοδότηση όσοι διανύουν το 53ο έτος της ηλικίας τους και έχουν κατ' ελάχιστον 33 χρόνια πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ παράλληλα, καταργούνται οι οργανικές θέσεις που έχουν περίπου 23 - 25 χιλιάδες μόνιμοι υπάλληλοι.
Πρόκειται για υπαλλήλους σε δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τοπική αυτοδιοίκηση, που θα βγούν για δύο χρόνια σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, και θα λαμβάνουν το 60% του τελευταίου βασικού τους μισθού πριν την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.

Από την προσυνταξιοδότηση εξαιρούνται
-εκπαιδευτικοί,
-ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ και των ασφαλιστικών ταμείων,
-διπλωμάτες,
-διοικητικοί υπάλληλοι υπουργείου εξωτερικών,
-καλλιτέχνες,
-ιερείς,
-φύλακες και σωφρονιστικοί υπάλληλοι,
-πυροσβέστες,
-υπάλληλοι ΕΥΠ,
-γενικοί διευθυντές,
-πολύτεκνοι και
-ένας από τους δύο συζύγους, αν και οι δύο υπάγονται σε προσυνταξιοδότηση ή εφεδρεία.

Με την ίδια εγκύκλιο όσοι υπάλληλοι έχουν συγκεντρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας και είναι άνω των 55 ετών οδηγούνται σε υποχρεωτική συνταξιοδότηση και καταργούνται οι οργανικές τους θέσεις.
Σε ό,τι αφορά την εφεδρεία, απο τον Δεκέμβριο, στο καθεστώς θα μπούν αρχικά εκατοντάδες συμβασιούχοι αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σήμερα σε 15 μικρούς οργανισμούς, οι οποίοι καταργούνται ή συγχωνεύονται. Απο τις αρχές του 2011 σε καθεστώς εφεδρείας θα υπαχθούν περίπου 3.000- 4.000 που υπηρετούν σε 11 μεγάλους οργανισμούς και είναι κυρίως υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας.
Όλοι θα παίρνουν για ένα χρόνο με το 60% του βασικού τους μισθού, ενώ ελάχιστοι από αυτούς θα μεταταγούν σε άλλους οργανισμούς του δημοσίου, μετά από αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ.
Για όσους δικαιούνται αποζημίωση, αυτή θα είναι χαμηλή, καθώς θα υπολογιστεί με το νέο καθεστώς, ενώ θα αφαιρεθεί ακόμα κι ο ένας χρόνος εφεδρείας αλλά και τυχόν χρόνος που θα εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ