Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της εξοικονόμησης δαπανών στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού της Βουλής

Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικόλαος Βούτσης, ενημέρωσε τη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού της Βουλής ενόψει της συμπλήρωσης ενός έτους από την έναρξη της ΙΖ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.

Από τα προβλεφθέντα στον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2016 και την πορεία υλοποίησής του προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν στην εξοικονόμηση δαπανών του Ελληνικού Κοινοβουλίου:

· Από τη μείωση της αποζημίωσης των βουλευτών εξοικονομήθηκαν 2.054.000 ευρώ, και σε συνάρτηση αυτής 106.000 ευρώ στη δαπάνη της υγειονομικής τους περίθαλψης (ΕΟΠΥΥ), ενώ το επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών μειώθηκε κατά 314.626,80 ευρώ. Έτσι, η συνολική εξοικονόμηση δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 2.474.626,80 ευρώ.

· Ετήσια μείωση 655.000 ευρώ καταγράφηκε από την επαναδιαπραγμάτευση του leasing των βουλευτικών οχημάτων, ενώ 272.850 ευρώ εξοικονομήθηκαν στη σταθερή τηλεφωνία και 64.000 ευρώ στην κινητή τηλεφωνία.

· Σε ό,τι αφορά τον τομέα των μισθωμάτων κτιρίων, από την παύση και την αναπροσαρμογή μισθωμάτων αλλά και από τη μίσθωση νέων χώρων προκύπτει ως συνολική εικόνα μείωση δαπανών κατά 555.701,64 ευρώ.

· Τέλος, από τη μη ανανέωση συμβάσεων με τα συνεργεία καθαρισμού, οι δαπάνες στον τομέα της καθαριότητας μειώθηκαν κατά 474.855ευρώ.

Συνολικά, η ετήσια εξοικονόμηση των δαπανών της Βουλής μετά την υλοποίηση του νέου προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 4.497.033,44 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ