Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

ΟΛΘ: Κατά 4,9% μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη στο α' εξάμηνο

Με πτώση καθαρών κερδών αλλά αύξηση του κύκλου εργασιών έκλεισε το α' εξάμηνο για τον ΟΛΘ.
Αναλυτικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9.950.091€ έναντι των 10.467.551€ του 2014, καταγράφοντας πτώση 4,94% .Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 13.456.185€ έναντι των 13.756.713€ του 2014 (-2,18%).
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το Α΄ εξάμηνο 2015 ανήλθε σε 26.609.944€ έναντι των 26.306.612€ του αντίστοιχου εξαμήνου 2014 με αύξηση 1,15%, σημειώνοντας αύξηση των πωλήσεων του ΣΕΜΠΟ κατά 1,62%, αύξηση στο Συμβατικό λιμάνι κατά 0,33% και αύξηση στην Εκμετάλλευση χώρων 1,63% ενώ στο Επιβατικό λιμάνι μείωση 10,13%.
Στη περίοδο που έληξε στις 30/6/2015 διακινήθηκαν 168.589 Ε/Κ (σε TEUς), με αύξηση 4,30%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, μείωση στο γενικό συμβατικό φορτίο κατά 29,73% και αύξηση στο χύμα συμβατικό φορτίο κατά 6,67%.
Συνολικά τα έσοδα στο εξεταζόμενο Α΄ εξάμηνο 2015 μειώθηκαν κατά 2,32% από το αντίστοιχο του 2014, παρά την αύξηση των πωλήσεων αλλά με μείωση των χρηματ/κών εσόδων κατά 54,51%, λόγω σημαντικής πτώσης των επιτοκίων και των επενδυμένων διαθεσίμων της εταιρίας.
Το σύνολο των εξόδων μειώθηκε κατά 2,44% από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014, κυρίως από τη μείωση των αμοιβών του προσωπικού κατά 5,67%, λόγω αποχώρησης εργαζομένων για συνταξιοδότηση.
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 13.421.147€ έναντι των 12.378.261€ του 2014 (+8,43%).
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το Α΄ εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκαν στα 14.599.250€ έναντι των 14.054.330 το αντίστοιχο διάστημα του 2014 (+3,88%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ