Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

ΟΠΟΙΟΣ "ΕΞΥΠΝΑΚΙΑΣ" ΘΕΛΕΙ ΑΣ ΜΗΝ ΚΟΒΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014...

1.000 ευρώ πρόστιμο θα αρπάζει από την Εφορία, για κάθε απόδειξη που δεν θα εκδίδει ο καταστηματάρχης και ο επαγγελματίας με την έναρξη του νέου έτους.

Το ΥΠΟΙΚ δρομολογεί πρόστιμα-φωτιά από το νέο έτος με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Παράλληλα προβλέπονται ανάλογα πρόστιμα και για μια σειρά άλλων παραβάσεων, όπως η υποβολή ανακριβούς φορολογικής δήλωσης, μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης και έκδοσης εικονικών αποδείξεων και στοιχείων.

Αναλυτικότερα, τα πρόστιμα για ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεκινούν από 10% και φθάνουν έως και το 30%, για μη έκδοση αποδείξεων το πρόστιμο ξεκινά από τα 1.000 ευρώ, ενώ όσοι δεν αποδίδουν εμπρόθεσμα παρακρατούμενους φόρους θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.

Για τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, μετά τις τελευταίες αλλαγές, η φορολογική νομοθεσία ορίζει ότι αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός έξι μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, θα υπολογίζεται επ’ αυτού πρόστιμο ίσο με ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε 20% του φόρου. Μετά την πάροδο δύο ετών ανέρχεται στο 30% του φόρου. Τα πρόστιμα αυτά μάλιστα θα επιβάλλονται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης!

Πρόστιμα-φωτιά προβλέπονται και για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης και πιο συγκεκριμένα το πρόστιμο θα φτάνει στο 10% του φόρου που θα αναλογούσε στην περίπτωση αληθούς δήλωσης, ενώ ειδικά για την περίπτωση που τα ανακριβή στοιχεία αποσκοπούν στην απόκρυψη διπλάσιων εσόδων από τα τελικώς δηλωθέντα, το πρόστιμο θα φτάνει στο 100% του ποσού της διαφοράς!
Στις περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης το πρόστιμο θα είναι ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

Για τις περιπτώσεις έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο) με ανώτατο ύψος τα 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ