Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

"ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4 – Ορθή Επανάληψη»
Ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί ορθή επανάληψη της αρ. πρωτ. 74/4119/13-01-2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την Δράση 1.1. «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Με την συγκεκριμένη ορθή επανάληψη η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης παρατείνεται έως τις 12-03-2012. Επίσης η ορθή επανάληψη περιέχει και άλλες τροποποιήσεις ουσιώδους χαρακτήρα για την εφαρμογή του Μέτρου .

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες :

1. Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Πέλλας και στα τηλ. επικοιν. 2381351383 (περιοχή Έδεσσας), 2382084404 (περιοχή Γιαννιτσών).

2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr

3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr

4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr βρίσκονται οι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ