Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Οδηγός επιβίωσης για ιδιοκτήτες ακινήτων: Οι παγίδες που κρύβουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Καθ’ οδόν βρίσκονται τα «ραβασάκια» της εφορίας με τον νέο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ. Μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet τα εκκαθαριστικά για την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το 2017.

Περισσότεροι από 7,4 ιδιοκτήτες ακινήτων και 55.000 νομικά πρόσωπα θα πρέπει να πληρώσουν συνολικά 2,65 εκατ. ευρώ, με το Δημόσιο ωστόσο να βεβαιώνει φόρο ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Ο ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή θα πληρωθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως τις 29 Σεπτεμβρίου και την τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου.

Για την πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων, ο φόρος θα είναι ο ίδιος με τον περσινό με εξαίρεση αυτούς που βάσει των φορολογικών δηλώσεων που έχουν κάνει εμφανίζουν αυξομειώσεις στην περιουσιακή τους κατάσταση.

Σύμφωνα με φοροτεχνικούς συμβούλους, «για άλλη μια χρονιά ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογισθεί με αντικειμενικές αξίες που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές, με αποτέλεσμα ο φόρος να επιβάλλεται επί δικαίων και αδίκων».

Την ίδια στιγµή, µε τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών να βρίσκεται στο ναδίρ, είναι αµφίβολο πόσοι τελικά θα µπορέσουν να ανταποκριθούν έγκαιρα στην πληρωµή του φόρου ακινήτων. Μιλώντας στη Realnews ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ελλάδος Στράτος Παραδιάς τονίζει ότι «ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται κυρίως σε ακίνητα τα οποία έχουν χάσει την αξία τους και δεν εξασφαλίζουν κάποιο εισόδηµα για τους ιδιοκτήτες τους. Ένας φόρος που... αδιαφορεί για τη φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων. Ακόµη και όταν µειωθούν οι αντικειµενικές αξίες, θα ανέβουν οι φορολογικοί συντελεστές προκειµένου να έχει το κράτος την ίδια δηµοσιο νοµική απόδοση, ενώ χιλιάδες πλέον ιδιοκτή- τες ακινήτων δεν µπορούν να ανταποκριθούν στην πληρωµή του φόρου». Ο ΕΝΦΙΑ, µάλιστα, συµπίπτει µε την πληρωµή του φόρου εισοδήµατος και των τελών κυκλοφορίας, µε αποτέλεσµα να γίνεται ακόµη πιο δύσκολη η αποπληρωµή του, σε µια περίοδο που έχουν συρρικνωθεί σε ποσοστό άνω του 40% τα εισοδήµατα µισθωτών, συνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελµατιών.

∆ιορθώσεις λαθών

Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούµενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν θα πάρουν στα χέρια τους τα εκκαθαριστικά µε τον ΕΝΦΙΑ και να ελέγξουν εάν το µέγεθος των ακινήτων είναι το σωστό. Οι φορολογούµενοι που θα εντοπίσουν λάθη στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας από την εφορία θα πρέπει να προβούν σε αλλαγές κάνοντας τροποποιητικές δηλώσεις. Φοροτεχνικοί, µάλιστα, προτείνουν ότι τις επόµενες εβδοµάδες και µέχρι να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ οι φορολογούµενοι να διορθώσουν τυχόν λάθη που έχουν στο Ε9 και τα οποία οδηγούν στη βεβαίωση µεγαλύτερου φόρου από αυτόν που πραγµατικά τους αναλογεί. Μάλιστα, η διόρθωση των λαθών θα πρέπει να γίνει όχι µόνο στο Ε9 του 2017 αλλά στα τελευταία πέντε έτη, καθώς θα είναι πολύ πιο εύκολη η έκδοση του πιστοποιητικού καταβολής του ΕΝΦΙΑ στην περίπτωση που ο φορολογούµενος επιλέξει να προχωρήσει στην πώληση κάποιου ακινήτου του. Σηµειώνεται ότι το πρόστιµο για τη διορθωτική δήλωση Ε9 είναι 100 ευρώ ανεξαρτή τως του αριθµού των ετών που διορθώνονται. Ποιοι δικαιούνται τις απαλλαγές Οι εκπτώσεις του ΕΝΦΙΑ φέτος θα δοθούν σε όσους τις δικαιούνται µε βάση τα εισοδήµ ατα που δήλωσαν µε τις εµπρόθεσµες δηλώσεις Ε1. Αναλυτικότερα δικαιούχοι απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι οι φορολογούµενοι που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: f Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου έτους δεν έχει υπερβεί τα 9.000 ευρώ, προσαυξηµένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώµενο µέλος της οικογένειας. fΤο σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούµενος και τα λοιπά µέλη της οικογένειάς του δεν υπερέβαινε τα 150 τ.µ. f Η συνολική αντικειµενική αξία των κτισµάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούµενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαµο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαµο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαµο µε ένα ή δύο εξαρτώµενα τέκνα. Παράλληλα, πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝ- ΦΙΑ δικαιούνται οικογένειες τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή όσες οικογένειες έχουν άτοµα µε αναπηρία άνω του 80% και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: f Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου έτους δεν έχει υπερβεί τα 12.000 ευρώ, προσαυξηµένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος. f Το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχουν η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.µ. Σηµειώνεται ότι πέρυσι µπήκαν στο µικροσκόπιο της εφορίας πάνω από 6 εκατ. δηλώσεις ως προς τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι απαλλαγές και οι µειώσεις από τον ΕΝΦΙΑ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απαλλαγή των αγρο τεµαχίων εκτός σχεδίων πόλεων από τον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ σε όσα φυσικά πρόσω- πα έχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειµενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα ισχύσει και το 2017.

Μεγάλοι χαµένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 200.000 ευρώ, καθώς από πέρυσι το όριο για την επιβολή του συµπληρωµα τικού φόρου µειώθηκε από τα 300.000 στα θωτική δήλωση Ε9 είναι 100 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθµού των ετών που διορθώνονται. Ποιοι δικαιούνται τις απαλλαγές Οι εκπτώσεις του ΕΝΦΙΑ φέτος θα δοθούν σε όσους τις δικαιούνται µε βάση τα εισοδήµατα που δήλωσαν µε τις εµπρόθεσµες δηλώσεις Ε1. Αναλυτικότερα δικαιούχοι απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι οι φορολογούµενοι που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: f Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου έτους δεν έχει υπερβεί τα 9.000 ευρώ, προσαυξηµένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώµενο µέλος της οικογένειας. fΤο σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούµενος και τα λοιπά µέλη της οικογένειάς του δεν υπερέβαι νε τα 150 τ.µ. f Η συνολική αντικειµενική αξία των κτισµά- των και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούµενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαµο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαµο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαµο µε ένα ή δύο εξαρτώµενα τέκνα. Παράλληλα, πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οικογένειες τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή όσες οικογένειες έχουν άτοµα µε αναπηρία άνω του 80% και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου έτους δεν έχει υπερβεί τα 12.000 ευρώ, προσαυξηµένο κα τά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχουν η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.µ. Σηµειώνεται ότι πέρυσι µπήκαν στο µικροσκόπιο της εφορίας πάνω από 6 εκατ. δηλώσεις ως προς τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι απαλλαγές και οι µειώσεις από τον ΕΝΦΙΑ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απαλλαγή των αγρο τεµαχίων εκτός σχεδίων πόλεων από τον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ σε όσα φυσικά πρόσω- πα έχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειµενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα ισχύσει και το 2017.

Συµπληρωµατικός φόρος

Μεγάλοι χαµένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες ακι νήτων που διαθέτουν ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 200.000 ευρώ, καθώς από πέρυ σι το όριο για την επιβολή του συµπληρωµα τικού φόρου µειώθηκε από τα 300.000 στα 200.000 ευρώ, ενώ αυξάνονται όλοι οι συντελεστές. Για παράδειγµα, κάποιος που έχει ένα ακίνητο µε αντικειµενική αξία από 200.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ, επιβαρύνεται πλέον µε φορολογικό συντελεστή 0,15%. Αντίστοιχα, κάποιος που έχει ακίνητο µε αξία έστω και κατά ένα λεπτό του ευρώ µεγαλύτερη από τα 300.000 ευρώ θα καταβάλει συµπληρωµατικό φόρο µε συντελεστή 0,35%. Υπενθυµίζεται, επίσης, ότι έχει καταργηθεί η έκπτωση 20% που ίσχυε για τα ξενοίκιαστα ή τα µη ρευµατοδοτούµενα ακίνητα. Η πληρωµή του φόρου µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά µέσω του Taxisnet ή να πληρωθεί στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ.

Ποιοι πλήρωσαν

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι πέρυσι βεβαιώθηκε ΕΝΦΙΑ ύψους 3,179 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 7,4 εκατ. φορολογούµενους. Πάνω από 2,6 δισ. ευρώ ήταν ο κύριος φόρος και 649,3 εκατ. ευρώ ο συµπληρωµατικός. Μάλιστα, συµπληρωµατικό φόρο πλήρωσαν 502.894 φορολογούµενοι. Περισσότεροι από 1,2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων έτυχαν µείωση φόρου κατά 50%, ενώ 64.474 απαλλάχθηκαν εντελώς από τον ΕΝΦΙΑ. Η πλειονότητα των πολιτών, περί- που 1 στους 5, πλήρωσε ΕΝΦΙΑ από 250 έως 500 ευρώ, ενώ µόλις 6 ιδιοκτήτες ακινήτων πλήρωσαν ΕΝΦΙΑ 2,1 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ