Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Ωραιοκάστρου: Ένας προσωπικός απολογισμός

Θεόδωρος Κουτρούκης*
Την περίοδο 2013-14 είχα την τιμή να συμμετέχω στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (ΔΕΔ) Ωραιοκάστρου. Η ΔΕΔ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο του δήμου, που αποσκοπεί στην συνεννόηση κοινωνικών ομάδων για την επίλυση προβλημάτων ή για την αναζήτηση, κοινών στό­χων ή απλώς για ανταλλαγή απόψεων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας μικρός απολογισμός της συμμετοχής μου στο εν λόγω θεσμικό όργανο.
Όπως είναι γνωστό, οι κύριες αρμοδιότητες της ΔΕΔ είναι:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ,

Η ΔΕΔ Ωραιοκάστρου συνεδρίασε δύο φορές σε αυτό το διάστημα κι επιχειρήθηκε η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ευάριθμών συμμετεχόντων (οι οποίοι ας σημειωθεί δεν λαμβάνουν -και κατά τη γνώμη μου ορθώς- καμία οικονομική απολαβή για τη συμμετοχή τους).

Η συμμετοχή μου στην ΔΕΔ εντοπίζεται στις εξής δράσεις:
Παρουσία και στις δύο συνεδριάσεις και συμμέτοχή στις δια ζώσης διαβουλεύσεις, που διεξήχθησαν εκεί.
Κατάρτιση δέσμης προτάσεων, που κατατέθηκαν αρμοδίως στις υπηρεσίες του δήμου για πιθανή αξιοποίηση στο πρόγραμμα δράσης του δήμου Ωραιοκάστρου.
Εκπόνηση με προσωπική εργασία και κατάθεση στην ΔΕΔ ενός σχεδίου συνεργασίας του δήμου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την δωρεάν εκπαίδευση των μελών της σε διαδικασίες κοινωνικής διαβούλευσης.
Δημοσιοποίηση ορισμένων προτάσεων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του Ωραιοκάστρου ως κεντρίσματα για δημόσια συζήτηση κατά την περίοδο προ των δημοτικών εκλογών.

Ως γνωστόν είναι πολυάριθμα τα καταγεγραμμένα οφέλη από τις δια­δικασίες τοπικής κοινωνικής εταιρικότητας (πρόσβαση σε νέου τύπου γνώση, ανά­πτυξη νέων δεξιοτήτων, εξοβελισμός στερεοτύπων, ανακατανομή των κινδύνων, απόκτηση τεχνογνωσίας στη διαχείριση συγκρούσεων κ.λπ).

Ωστόσο, για διάφορους λόγους η δραστηριότητα της ΔΕΔ ως οργάνου δεν δικαίωσε -κατά τη γνώμη μου- στον αναμενόμενο βαθμό τις προσδοκίες των πολιτών. Επομένως, θα ήταν σκόπιμο να μας προβληματίσουν οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση και ουσιαστική λειτουργία της ΔΕΔ. Χρήσιμο θα ήταν ακόμη να ενεργοποιηθούν πιο συστηματικά οι τοπικοί κοινωνικοί φορείς στους θεσμούς δημόσιας διαβούλευσης δίχως, ωστόσο, να υπάρχουν, ακόμη, βάσιμες ενδείξεις που να δικαιολο­γούν μια αισιόδοξη πρόβλεψη.

* Πανεπιστημιακός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ